Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Muốn đăng ký xếp hạng sao khách sạn thì phải làm như thế nào?

Muốn đăng ký xếp hạng sao khách sạn thì phải làm như thế nào?

Muốn đăng ký xếp hạng sao khách sạn thì phải làm như thế nào?

Tôi là chủ của một khách sạn nổi tiếng, có đăng ký kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật. Nay tôi muốn đăng ký xếp hạng sao cho khách sạn của mình để quảng cáo cho khách du lịch. Vậy cho tôi hỏi trình tự, thủ tục đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch thực hiện như thế nào? Phí thẩm định là bao nhiêu?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hạng cơ sở lưu trú du lịch bao gồm 01 sao, 02 sao, 03 sao, 04 sao và 05 sao.

  1. Trình tự, thủ tục đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: (Điều 50 Luật du lịch 2017)

Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (mẫu số 07 phụ lục II Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017)

– Bản tự đánh giá chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo quy định trong tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch;

– Danh sách người quản lý và nhân viên trong cơ sở lưu trú du lịch;

– Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và giấy chứng nhận thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch của người quản lý, trưởng bộ phận trong cơ sở lưu trú du lịch.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định, công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch:

– Tổng cục Du lịch thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 04 sao và hạng 05 sao.

– Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 01 sao, hạng 02 sao và hạng 03 sao.

Trình tự và thời gian thực hiện:

– Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

– Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ yêu cầu sửa đổi, bổ sung

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với tổ chức xã hội – nghề nghiệp về du lịch thẩm định và ra quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch; trường hợp không công nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

* Lưu ý: Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm. Sau thời hạn này, nếu có nhu cầu, anh/ chị phải thực hiện việc đăng ký xếp hạng lại.

2. Phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (Thông tư số34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch)

Tên phí Mức thu
(đồng/hồ sơ)
Thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại)
Hạng 1 sao, 2 sao 1.500.000
Hạng 3 sao 2.000.000
Hạng 4 sao, 5 sao 3.500.000
Thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại) 1.000.000

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan