Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Muốn bán vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có được không?

Muốn bán vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có được không?

    Công ty tôi là công ty TNHH gồm có ba thành viên A, B, C. Do mâu thuẫn nội bộ nên tôi không muốn hợp tác làm ăn nữa. Tôi muốn bán toàn bộ phần vốn góp của mình cho một người bạn không phải là thành viên công ty thì phải thực hiện thủ tục như thế nào? Số tiền thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có phải nộp thuế Thu nhập cá nhân hay không?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

  1. Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hiện nay, thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014. Theo đó, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
  2. b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

Như vậy, trước tiên, anh/ chị phải thực hiện thủ tục chào bán phần vốn góp của mình cho các thành viên còn lại công ty tương ứng với phần vốn góp của họ với cùng điều kiện. Anh/ chị chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác không phải là thành viên công ty nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

  1. Số tiền thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp có nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Điểm a khoản 4 Điều 2 Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân quy định về các khoản thu nhập chịu thuế như sau:

“4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm:

  1. a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức kinh tế, tổ chức khác…”.

Như vậy, khoản thu nhập anh/ chị nhận được từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty hữu hạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

* Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

Trong đó: Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách,

                                                                        Theo CVPL: Nguyễn Công Tín – Công ty Luật FDVN

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế:         

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan