Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / MỨC THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN, TRỢ CẤP ỐM ĐAU, HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM?

MỨC THƯỞNG VÀ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN, TRỢ CẤP ỐM ĐAU, HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM?

Tình huống pháp lý: Chào Luật sư, tôi là người nước ngoài đang làm việc tại một Trung tâm Anh ngữ X tại Việt Nam, trong hợp đồng lao động quy định tôi được trả lương theo giờ, mức lương 01 giờ làm việc của tôi là 400.000 đồng, số giờ làm việc thực tế của tôi là 70 giờ/tháng. Tôi có giấy phép lao động, hợp đồng lao động không xác định thời hạn với Trung tâm X và tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ theo pháp luật Việt Nam. Vừa qua, tôi nhận được email của Trung tâm thông báo phúc lợi có thêm của tôi sẽ phụ thuộc vào tổng số giờ dạy thực tế trong tháng. Cụ thể:

– Người lao động làm việc dưới 80 giờ/tháng thì được Trung tâm hỗ trợ 100% chi phí xăng xe và ăn trưa.

– Người lao động làm việc trên 80 giờ/tháng thì mới được hưởng trợ cấp thai sản, trợ cấp ốm đau và hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Vậy Luật sư cho tôi hỏi, Trung tâm có được quyền quy định số giờ làm việc tối thiểu trong tháng để tôi được hưởng các quyền lợi trên không? Chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”). Đối với yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi đối chiếu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

[1]. Trung tâm X có thể chọn căn cứ là 80 giờ dạy thực tế trong tháng làm cơ sở để bạn nhận các khoản trợ cấp xăng xe, ăn trưa được không?

Theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2019 về chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp thì “Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động”.

Và Điều 104 Bộ luật Lao động 2019 về Thưởng thì:

“1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết địnhcông bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.”

Như vậy pháp luật Việt Nam không có quy định về mức thưởng, mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động. Mà mức thưởng, mức hỗ trợ như thế nào là do người lao động và người sử dụng lao động thoả thuận hoặc người sử dụng quyết định căn cứ vào tình hình kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm, mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Vì vậy, việc Trung tâm X quy định chọn mức 80 giờ dạy thực tế/tháng để làm căn cứ tính tiền thưởng, hỗ trợ cho người lao động là không trái với quy định của pháp luật.

[2]. Điều kiện để được hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ Khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính Phủ thì Người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Căn cứ vào quy định trên và đối chiếu với trường hợp của bạn thì bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Việt Nam. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính Phủ thì bạn phải thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Điều kiện hưởng, mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn được thực hiện theo pháp luật Việt Nam, cụ thể là Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính Phủ. Do đó, việc Trung tâm ngoại ngữ X quy định về điều kiện hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản, hưởng bảo hiểm xã hội với bạn là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam (thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) được hưởng các chế độ thao sản, ốm đau, hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, điều kiện hưởng chế độ ốm đau là:

“1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế. Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau;

2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.”

Về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, điều kiện hưởng chế độ thai sản là:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này”.

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì bạn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội: Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

– Đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

– Đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy khách.

Theo Trần Thị Hạ – Công ty Luật FDVN

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online