Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / MẤT TÍCH TRỞ VỀ CÓ QUYỀN YÊU CẦU NHỮNG NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ TRẢ LẠI TÀI SẢN HAY KHÔNG?

MẤT TÍCH TRỞ VỀ CÓ QUYỀN YÊU CẦU NHỮNG NGƯỜI NHẬN THỪA KẾ TRẢ LẠI TÀI SẢN HAY KHÔNG?

Tôi mất tích và sau đó được biết đã bị Tòa án tuyên bố là đã chết năm 2016 vì vậy gia đình tiến hành phân chia di sản do tôi để lại. Tuy nhiên, năm 2019 tôi đã quay trở lại, liệu rằng tôi có quyền yêu cầu những người đã nhận thừa kế của tôi trả lại tài sản không? Mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật dân sự 2015: “1. Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người là đã chết có hiệu lực pháp luật thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được giải quyết như đối với người đã chết.

  1. Quan hệ tài sản của người bị Tòa án tuyên bố là đã chết được giải quyết như đối với người đã chết; tài sản của người đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Từ quy định trên có thể thấy Anh/Chị bị Tòa án tuyên là đã chết thì các quan hệ về nhân thân, tài sản của Anh/Chị được thực hiện theo quy định của pháp luật đối với người đã chết.

Khoản 1 Điều 73 Bộ luật dân sự 2015 còn quy định: “Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết”

Do đó, Anh/Chị có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên Anh/Chị đã chết. Trong trường hợp Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên Anh/Chị đã chết thì quan hệ nhân thân của Anh/Chị được khôi phục.

Về quan hệ tài sản

Căn cứ Khoản 3 Điều 73 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.

Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.”

Từ những phân tích trên có thể thấy, Anh/Chị có thể yêu cầu những người trong gia đình trả lại tài sản thừa kế cho Anh/Chị. Trong trường hợp không trả lại tài sản cho Anh/Chị, thì có quyền khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan