Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Luật Thương Mại Việt Nam Dẫn Giải

Luật Thương Mại Việt Nam Dẫn Giải

FDVN giới thiệu cuốn sách Luật Thương Mại Việt Nam Dẫn Giải  trong chuyên mục Mỗi ngày Một cuốn sách để phục vụ bạn đọc tham khảo, nghiên cứu cho mục đích phi thương mại.

“Khi nói đến những nghề nghiệp chính trong xã hội, người ta đặt “sĩ” vào bậc đầu, rồi kế đến “nông”, “công”, “thương” là ba ngành hoạt động khác. Sự liệt kê sĩ, nông, công, thương, theo thứ tự như vừa nói, không hẳn là bao hàm một thang giá trị được công nhận trong xã hội cho các nghề nghiệp, nhưng có điểm chắc chắn là sĩ tử, dù là hàn sĩ và mặc dầu mang tiếng “dài lưng tốn vải”, vẫn được người đời trọng vọng hơn hết, phần vì đi học là có biết nghĩa lý thánh hiền, phần vì sự học rất có thể sẽ đưa đến một hoạn lộ vinh quang rạng rỡ. 

Nghề “thương” tuy được kể đến sau cùng, sau sĩ, nông, công, nhưng tục ngữ cũng nói “phi thương bất phú”. Muốn làm giàu thì phải buôn bán, ý kiến này phù hợp với quan niệm của luật lý hiện tại lấy sự kiệm lời làm tiêu chuẩn để nhận định những hành vi thương mại. 

Trong xã hội Việt Nam cũ, cho đến khi có chế độ khẩn hoang tức là đặc nhượng đất công cho tư nhân khai thác, không mấy người có nhiều ruộng đất vào bậc đại điền chủ; và cũng có ít những đại thương gia với những cơ sở đồ sộ hoạt động đại quy mô như các công ty thương mại ngày nay”… (trang 4,5)

 

Xin mời tải về theo link đính kèm:

Luật Thương Mại Việt Nam Dẫn Giải

Bài viết liên quan