Feel free to go with the truth

Trang chủ / Video / Luật sư Lê Cao trong chương trình công lý mở – 16 năm gian nan khiếu nại – khiếu kiện hành chính

Luật sư Lê Cao trong chương trình công lý mở – 16 năm gian nan khiếu nại – khiếu kiện hành chính

Câu chuyện của một công dân kiện chính quyền. Hiến pháp của nước CHXHCNVN nêu rõ: Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất, và chuyển quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền và nghĩa vụ hợp pháp theo quy định pháp luật. Quyền sử dụng đất của người dân được pháp luật bảo hộ. Tuy nhiên, không phải lúc nào những quyền lợi ấy cũng được đảm bảo, nhất là khi chính quyền địa phương trực tiếp xâm phạm vào quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân như việc thu hồi quyền sử dụng đất không đúng trình tự, thủ tục. Và khi người dân khiếu nại, khiếu kiện thì lại né tránh giải quyết dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện tốn rất nhiều thời gian và công sức, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online