Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN 5S CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN 5S CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu TIÊU CHUẨN 5S CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: TIÊU CHUẨN 5S CHO DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

00 – Quy trình 5S.ppt
01 – 5S trong doanh nghiệp.ppt
02 – 5S theo Nhật Bản.pdf
03 – Biểu trình tự 5S – Biểu 5S thực hành.doc
04 – Bảng kiểm tra về 5S.docx
05 – Năng suất và 5S.pdf
06 – Phương pháp thực hiện 5S.doc
07 – Tiêu chuẩn 5S.doc
08 – Hướng dẫn áp dụng 5S.doc
09 – Bảng phân công trực nhật.xls
10 – Quản lý hồ sơ.doc
11 – Quy định PTCNS.doc
12 – Quy định 5S dành cho khối văn phòng.doc
13 – Quy định 5S phòng nhân sự.doc
14 – Sổ Nhật ký 5S.doc
15 – Tài liệu đào tạo 5S cho công ty.doc
16 – Thẻ vàng.doc
17 – Bảng kiểm soát thực hiện 5S.xls
18 – Tiêu chuẩn thực hành tốt 5S.doc

Bài viết liên quan