Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại :TÀI LIỆU THỦ TỤC PHÁP LÝ CHO STARTUP  Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

01 – 5 Vấn đề pháp lý StartUp nhất định phải biết
02 – Hướng dẫn thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
03 – Mẫu Danh sách cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
04A – Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doan
04B – Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
04C – Mẫu Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
05 – Mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh
06 – Mẫu Biên bản thỏa thuận thành lập hộ kinh doanh
07 – Mẫu Giấy ủy quyền về việc thành lập hộ kinh doanh
08 – Mẫu Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
09 – Mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online