Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại :LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO STARTUP    Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

01 – Quy trình 9 giai đoạn của 1 StartUp cơ bản
02 – Quy trình xây dựng 1 StartUp
03 – Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh
04 – Làm thế nào để xây dựng một kế hoạch kinh doanh
05 – Lập kế hoạch kinh doanh
06 – Kế hoạch kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp
07 – Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh
08 – Vấn đề thị trường và marketing trong khởi sự doanh nghiệp
09 – Lên kế hoạch tài chính cho StartUp
10 – Mẫu dự án kinh doanh
11 – Kế hoạch tổ chức và điều hành doanh nghiệp
12 – Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hội nhập toàn cầu

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online