Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG KPI CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG KPI CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu HỆ THỐNG KPI CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: HỆ THỐNG KPI CHO DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

HỆ THỐNG KPI NHÂN SỰ

01 – Chỉ số về lương.doc
02 – Chỉ số tuyển dụng.doc
03 – Chỉ số về an toàn lao động.doc
04 – Chỉ số đào tạo.doc
05 – Chỉ số đánh giá công việc.doc
06 – Chỉ số về giờ làm việc.doc
07 – Chỉ số về lòng trung thành.doc
08 – Chỉ số năng suất nguồn nhân lực.doc
09 – Chỉ số hoạt động cải tiến.doc
10 – Chỉ số đánh giá nguồn nhân lực.doc

HỆ THỐNG KPI MARKETING

01 – Chỉ số KPI quảng cáo.doc
02 – Chỉ số KPI hoạt động khuyến mãi.doc
03 – Chỉ số KPI quan hệ công chúng.doc
04 – Chỉ số KPI Internet Marketing.doc

HỆ THỐNG KPI BÁN HÀNG

01 – Chỉ số KPI nhân viên bán hàng.doc
02 – Chỉ số KPI cửa hàng siêu thị.doc
03 – Chỉ số KPI chăm sóc khách hàng.doc
04 – Chỉ số KPI khách hàng trung thành.doc
05 – Chỉ số KPI sự phàn nàn của khách hàng.doc
06 – Chỉ số KPI đánh giá khách hàng.doc
07 – Chỉ số KPI thị phần.doc

HỆ THỐNG KPI TÀI CHÍNH

01 – Chỉ số KPI thanh toán.doc
02 – Chỉ số KPI quản lý nguồn vốn.doc
03 – Chỉ số KPI lợi nhuận.doc
04 – Chỉ số KPI đầu tư.doc

HỆ THỐNG KPI VẬN CHUYỂN, CUNG ỨNG

01 – Chỉ số vận chuyển.doc
02 – Chỉ số giao hàng.doc
03 – Chỉ số KPI cung ứng khác.doc

HỆ THỐNG KPI SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG

01 – Chỉ số KPI sản phẩm lỗi.doc
02 – Chỉ số KPI quản ly đơn hàng.doc
03 – Chỉ số KPI bảo trì.doc
04 – Chỉ số KPI năng suất.doc

BỘ MẪU KPI CHO SẢN XUẤT

01 – KPI Nhà máy.xls
02 – KPI Phòng kinh doanh.xls
03 – KPI Đội môi trường.xls
04 – KPI Phòng bảo vệ.xls
05 – KPI Phòng CNTT.xls
06 – KPI Phòng nhân sự.xls
07 – KPI Phòng tài chính kế toán.xls
08 – KPI Phòng kế hoạch kỹ thuật.xls
09 – KPI Phòng kiểm soát chất lượng.xls
10 – KPI Phòng đầu tư.xls
11 – Tiêu chí chung (II,III,IV).xls

BỘ MẪU KPI CHO CHỨC DANH

I. KPI PHÒNG KẾ TOÁN

01 – KPI Trưởng phòng kế toán – kế toán trưởng.xls
02 – KPI Kế toán thanh toán.xls
03 – KPI Kế toán vật tư.xls
04 – KPI Kế toán giá thành.xls
05 – KPI Kế toán tổng hợp.xls
06 – Mục tiêu kế hoạch năm của Kế toán trưởng.xls

II. KPI PHÒNG CUNG ỨNG

01 – KPI trưởng phòng cung ứng.xls
02 – KPI phó phòng cung ứng.xls
03 – KPI nhân viên mua hàng nước ngoài.xls
04 – KPI nhân viên mua hàng nội địa.xls
05 – Mục tiêu phòng cung ứng.xls

III. KPI PHÒNG GIAO NHẬN

01 – BCS Phòng giao nhận.xls
02 – KPI Trưởng phòng giao nhận.xls
03 – KPI Trưởng bộ phận giao nhận.xls
04 – KPI Nhân viên giao nhận xuất nhập khẩu.xls
05 – KPI Nhân viên giao nhận nội địa.xls
06 – KPI Thủ kho.xls

IV. KPI PHÒNG KỸ THUẬT

01 – BSC Bộ phận QA.xls
02 – BSC Bộ phận kỹ thuật dịch vụ.xls
03 – KPI Trưởng phòng kỹ thuật.xls
04 – KPI Trưởng bộ phận máy dân dụng.xls
05 – KPI Trưởng bộ phận máy công nghiệp.xls
06 – KPI Nhân viên dịch vụ kỹ thuật máy dân dụng.xls
07 – Kế hoạch năm của giám đốc dịch vụ kỹ thuật.xls

V. KPI PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN

01 – BSC Phòng R&D.xls
02 – KPI Giám đốc phòng R&D.xls
03 – KPI Phó phòng R&D.xls
04 – KPI Trưởng bộ phận điện.xls
05 – KPI Trưởng bộ phận cơ khí.xls
06 – BSC Giám đốc phòng R&D.xls

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online