Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG BSC CHO STARTUP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP TÀI LIỆU HỆ THỐNG BSC CHO STARTUP

Đây là bộ tài liệu HỆ THỐNG BSC CHO STARTUP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: HỆ THỐNG BSC CHO DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

01A – BSC Kinh doanh.xls
01B – BSC Kinh doanh.xls
02 – BSC Kế Toán.xls
03 – BSC Kho vận.xls
04 – BSC Kỹ thuật.xls
05 – BSC Mua hàng.xls
06 – BSC R&D.xls
07 – BSC Sản xuất.xls
08 – Chỉ tiêu đánh giá BSC.pdf
09 – Phương pháp áp dụng BSC.pdf

Bài viết liên quan