Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Đây là bộ tài liệu LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TỔNG HỢP MẪU HỢP ĐỒNG CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG, TẶNG CHO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẤT ĐAI

2.1 Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sd đất
2.10 Mẫu hợp đồng thuê lại đất
2.11 Mẫu hợp đồng thuê đất (mẫu 1)
2.12 Mẫu hợp đồng thuê đất (mẫu2)
2.13 Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
2.14 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
2.2 Mẫu hợp đồng thuế chấp quyền sử dụng đất
2.3 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
2.4 Mẫu hơp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
2.5 Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
2.6 Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
2.7 Mẫu hợp đồng thuê lại đất.doc
2.8 Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
2.9 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng qsd đất

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online