Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TÀI LIỆU HỆ THỐNG NỘI QUY, QUY CHẾ DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ TÀI LIỆU HỆ THỐNG NỘI QUY, QUY CHẾ DOANH NGHIỆP

 

Đây là bộ tài liệu NỘI QUY, QUY CHẾ DOANH NGHIỆP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải tài liệu tại: NỘI QUY, QUY CHẾ DOANH NGHIỆP Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Quy định lề lối làm việc.pdf

1.2 Quy định nội quy hội họp.doc

1.3 Quy định về ứng cử tiến cử.doc

1.4 Quy định về việc ra vào cổng (1).doc

1.5 Quy định về việc ra vào cổng (1).pdf

1.6 Bản cam kết về việc ra vào cổng.pdf

II. QUY ĐỊNH VỀ VAI TRÒ TRÁCH NHIỆM QUYỀN HẠN CỦA CẤP QUẢN LÝ

2.1 Quy định quản lý và sử dụng điện thoại.doc

2.10 Quy định về việc quản lý và sử dụng máy fax.pdf

2.11 Quy định về việc quản lý và sử dụng máy tính mạng.pdf

2.12 Quy định về việc sử dụng ô tô cá nhân .doc

2.2 Quy định về kiểm tra và sử dụng điên.pdf

2.3 Quy định quản lý và sử dụng.doc

2.4 Quy định quản lý và sử dụng phương tiện.doc

2.5 Quy định về việc điều xe.pdf

2.6 Quy định về việc mua, quản lý và sử dụng máy móc ttb.doc

2.7 Quy định về việc mua, quản lý,….doc

2.8 Quy định về việc quản lý sd máy photocopi.pdf

2.9 Quy định về việc quản lý và sử đụng diện thoại.pdf

III. QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÂN SỰ

3.1 Quy định bảo mật thông tin.doc

3.10 user_policy.pdf

3.2 Quy định bảo mật thông tin.pdf

3.3 Quy định lưu chuyển thông tin.pdf

3.4 Quy định phòng gian bảo mật tại công ty.pdf

3.5 email_policy.pdf

3.6 internet_policy.pdf

3.7 IT Security.pdf

3.8 passwords_policy.pdf

3.9 remote_policy.pdf

IV. LƯƠNG THƯỞNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

4.1 Qui định về an toàn & vệ sinh lao động .doc

4.2 Quy định điều tra khai báo tai nạn lao động.doc

4.3 Quy định kiểm tra an toàn – VSLD-PCCC-5S.doc

4.4 Quy định về an toàn vệ sinh. lao động.pdf

5.1 Biên bản xử lý vi phạm kĩ luật.doc

5.2 Mẫu quyết định sa thải.doc

5.3 Mẫu quyết định xử lý kĩ luật lao động.doc

5.4 Mẫu thông báo kĩ luật lao động.doc

5.5 Quy định về kĩ luật lao động.doc

5.6 Quyết định đình chỉ công việc.doc

5.7 Quyết định xử lý vi phạm kỹ luật lao dộng.doc

1.1 Quy định về nhiệm vụ, chế độ trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của người đại diện.doc

1.2 Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của.doc

1.3 Quy định quản trị viên tập sự.doc

1.4 Quy định chế độ báo cáo nội bộ.pdf

2.1 Quy định phân công và nguyên tắc làm việc trong cơ quan.doc

2.2 Quy chế phối hợp công tác quản lý.doc

2.3 Quy định quản lý nhà ăn.doc

2.4 Quy định quản lý nhân sự của công ty.doc

2.5 Quy định về phân công trong nội bộ công ty.doc

1.1 Quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng .doc

1.2 Quy định tham gia hoạt động đào tạo.doc

1.3 Quy định hội nhập môi trường làm việc.doc

2.1 Quyết định bổ nhiệm giám đôc.doc

2.10 Biên bản bàn giao (mẫu 1) .doc

2.11  Biên bản bàn giao (mẫu 2).doc

2.12 Biên bản họp hội đồng quản trị hội đồng thành viên.doc

2.13 Biên bản họp điều chuyển công việc.doc

2.2 Quyết định bổ nhiệm.docx

2.3 Thông báo điều chuyển công việc.doc

2.4  Quyết định điều chuyển công việc.doc

2.5  Quyết định về việc cử đi đào tạo.doc

2.6 Quy định  điều chuyển CBCNV không là CBQL.doc

2.7 Quy định bổ nhiệm điều chuyển.doc

2.8 Quy định chế độ bàn giao của cán bộ cnv.doc

2.9 Quy định về chế độ hỗ trợ khi chuyển công tác .doc

1.1 Quy chế lương thưởng, chế độ cho người lao động.doc

1.2 Quyết định khen thưởng.doc

1.3 Quy định tổ chức mừng sinh nhật cho cbnv và khách hàng.doc

1.4 Quy định tổ chức sinh nhật cbcnv.doc

1.5 Bi 2.1 Quyết định về việc nâng lương.doc

2.2 Quyết định về việc tăng lương .doc

2.3 Quy trình tính lương.doc

2.4 Quy định đánh giá công việc nhân viên.doc

2.5 Quy định đánh giá công việc.doc

2.6 Quy định công tác phí và thanh toán chi phí công tác.doc

2.7 Biên bản họp hội đồng nâng lương .doc

2.8 Bảng theo dõi chĩnh sửa tài liệu.docên bảng họp xét khen thưởng.doc

 

 

Bài viết liên quan