Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Đây là bộ tài liệu CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại : MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP    Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

 1. Mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.doc
 2. Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn.docx
 3. Mẫu Giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT.doc
 4. Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho tổ chức) (TB01-AC).doc
 5. Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn (Dành cho Cục Thuế) (TB02-AC).docx
 6. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.docx
 7. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26-AC).xls
 8. Mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (01GTKT3-001).doc
 9. Mẫu Đơn đề nghị mua hóa đơn.docx
 10. Mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21-AC).docx
 11. Mẫu Hóa đơn bán hàng do Cục Thuế phát hành (02GTTT3-001).docx
 12. Mẫu Hóa đơn bán hàng trong khu phi thuế quan (07KPTQ).docx
 13. Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 VND.xls
 14. Mẫu Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn (TB04-AC).docx
 15. Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ.docx
 16. Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (03XKNB).docx
 17. Mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (04HGDL).docx
 18. Mẫu Hóa đơn xuất khẩu (06HDXK2-001).docx
 19. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn tự in.docx
 20. Mẫu Cam kết (CK01-AC).docx
 21. Mẫu Thông báo về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in (TB05-AC).docx
 22. Mẫu Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.docx
 23. Mẫu Bảng kê quyết toán hóa đơn (BK02-AC).docx
 24. Mẫu Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03-AC).docx
 25. Mẫu Bảng kê hóa đơn chuyển đi (BK01-AC).docx
 26. Mẫu Báo cáo về việc nhận in, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn (BC01-AC).docx
 27. Mẫu Sổ chi tiết các tài khoản (S38-DN).docx
 28. Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư (S41a-DN).docx
 29. Mẫu Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư (S41b-DN).docx
 30. Mẫu Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch (S42a-DN).docx
 31. Mẫu Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch (S42b-DN).docx
 32. Mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu (S43-DN).docx
 33. Mẫu Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu quỹ (S44-DN).docx
 34. Mẫu Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán, trái phiếu (S45-DN).docx
 35. Mẫu Sổ chi tiết nguồn vốn chủ sở hữu (S51-DN).docx
 36. Mẫu Sổ chi phí đầu tư xây dựng (S52-DN).docx
 37. Mẫu Sổ theo dõi thuế GTGT (S61-DN).docx
 38. Mẫu Sổ chi thiết thuế GTGT được hoàn lại (S62-DN).docx
 39. Mẫu Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm (S63-DN).docx
  Tải bộ mẫu: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online