Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Lệ phí trước bạ tăng 3 lần đối với xe bán tải kể từ ngày 10/04/2019

Lệ phí trước bạ tăng 3 lần đối với xe bán tải kể từ ngày 10/04/2019

Chính phủ vừa ban hành nghị định Số: 20/2019/NĐ-CP,  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2016/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ; Có hiệu lực từ ngày 10/04/2019

Theo quy định mới của nghị đinh này thì lệ phí trước bạ của dòng xe bán tải tang lên nhiều lần so với quy định cũ, cụ thể:

Tại 5 điều 7 nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi như sau: “a) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp cần áp dụng mức thu cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức quy định chung tại điểm này.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 60% mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống.

  1. b) Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống, ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (Ô tô pick-up chở hàng) có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông nhỏ hơn 1.500 kg nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.”

Hiện tại, mức lệ phí trước bạ áp dụng cho xe con chở hành khách là 10% (riêng Hà Nội phải chịu 12%). Như vậy, mức lệ phí trước bạ mới của xe bán tải và xe tải VAN sẽ là 60% của 10%, tức là 6% (ở Hà Nội là 7,2%).

Mức phí này tăng gấp 3 lần so với thời điểm hiện tại, chỉ 2%, khách mua tại hà Nội phải chịu mức tăng tới 3,6 lần.

Ví dụ: Xe bán tải Ford Ranger là dòng xe bán tải được ưa chuộng ở Việt Nam, Mức giá trung bình hiện nay của dòng xe này là khoảng từ 750 triệu. Để mua xe này hiện nay khách hàng phải trả phí trước bạ là 750 000 000×2%= 15 000 000 đồng, nhưng đến 10/04/2019 trở đi khách hàng sẽ phải trả 45 triệu đồng. Khách hàng ở Hà Nội phải trả 54 triệu đồng. một mức tăng không hề rẻ.

Xem nghị định 20/2019/NĐ-CP

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online