Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Làm thế nào để thành lập Trung tâm trọng tài?

Làm thế nào để thành lập Trung tâm trọng tài?

Tôi có ý định thành lập trung tâm trọng tài tại miền Trung thì phải đáp ứng những điều kiện gì, thủ tục trình tự ra sao?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

 [1] Điều kiện thành lập Trung tâm trọng tài

(Khoản 1 Điều 24 Luật trọng tài thương mại 2010)

“Trung tâm trọng tài được thành lập khi có ít nhất năm sáng lập viên là công dân Việt Nam có đủ điều kiện là Trọng tài viên quy định tại Điều 20 của Luật này đề nghị thành lập và được Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập”

  • Những người có đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể làm Trọng tài viên: (Khoản 1, Điều 20 Luật trọng tài thương mại 2010)

– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật dân sự;

– Có trình độ đại học và đã qua thực tế công tác theo ngành đã học từ 5 năm trở lên;

– Trong trường hợp đặc biệt, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, tuy không đáp ứng được yêu cầu nêu tại điểm b khoản này, cũng có thể được chọn làm Trọng tài viên.

  • Những người có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây không được làm Trọng tài viên:

– Người đang là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Chấp hành viên, công chức thuộc Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cơ quan điều tra, Cơ quan thi hành án;

– Người đang là bị can, bị cáo, người đang chấp hành án hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

[2] Thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài

Hồ sơ đề nghị: (Khoản 2, Điều 24 Luật trọng tài thương mại 2010)

– Đơn đề nghị thành lập (Mẫu số 02 TP-TTTM);

– Dự thảo điều lệ của Trung tâm trọng tài theo mẫu do Bộ Tư pháp ban hành (Mẫu số 01 TP-TTTM);

– Danh sách các sáng lập viên và các giấy tờ kèm theo chứng minh những người này có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 của Luật này.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền: Bộ tư pháp

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài và phê chuẩn điều lệ của Trung tâm trọng tài; trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

[3] Thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Giấy phép thành lập, Trung tâm trọng tài phải đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở. Hết thời hạn này nếu Trung tâm trọng tài không đăng ký thì giấy phép không còn giá trị.

Hồ sơ đăng ký hoạt động:

– Đơn đăng ký hoạt động (Mẫu số 04/TP-TTTM);

– Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

– Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Cơ quan có thẩm quyền: Sở tư pháp nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở

Thời gian giải quyết: 15 ngày

[4] Công bố thành lập Trung tâm trọng tài

(Điều 26 Luật trọng tài thương mại 2010)

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, Trung tâm trọng tài phải đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc báo địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở của Trung tâm trọng tài;

– Lĩnh vực hoạt động của Trung tâm trọng tài;

– Số Giấy đăng ký hoạt động, cơ quan cấp, ngày, tháng, năm cấp;

– Thời điểm bắt đầu hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Hải Nhi

Công ty Luật FDVN

Hiểu về Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS – Certificate of Free Sale)?

Rủi ro khi giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận?


Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan