Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Làm thể nào để được hoạt động giáo dục kỹ năng sống?

Làm thể nào để được hoạt động giáo dục kỹ năng sống?

Công ty tôi là công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngành nghề kinh doanh chính là dạy tin học văn phòng. Nay chúng tôi muốn mở rộng kinh doanh, đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chủ yếu là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng mạng xã hội. Vậy cho tôi hỏi về điều kiện và trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống được thực hiện như thế nào?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Điều kiện, trình tự thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống được quy định tại “Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa” ban hành kèm theo Thông tư Số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

Theo đó, hoạt động giáo dục kỹ năng sống được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống (Khoản 1 Điều 2 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa).

Doanh nghiệp muốn hoạt động giáo dục kỹ năng sống phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật và phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Thứ nhất, Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống (Điều 4,5,6 “Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa” ban hành kèm theo Thông tư Số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo)

* Về cơ sở vật chất:

– Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định;

– Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

* Về Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên:

– Có đủ điều kiện về sức khoẻ;

– Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

* Về giáo trình tài liệu:

– Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

  1. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống (Điều 7 “Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa” ban hành kèm theo Thông tư Số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo)

* Hồ sơ đề nghị cấp phép:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;

– Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

* Cơ quan/ người có thẩm quyền cấp phép: Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo

* Trình tự, thời hạn thực hiện:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép.

– Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

CVPL: Nguyễn Công Tín  FDVNLawfirm

……………………………………………………………………………………………………
Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

Luật sư tại Quảng Ngãi

359 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online