Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Làm sao để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh khác?

Làm sao để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty sang tỉnh khác?

Công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên. Công ty dự định sẽ chuyển trụ sở chính sang tỉnh khác. Vậy cho hỏi thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh khác được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Khi có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty, theo quy định pháp luật, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi trụ sở chính với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên trước khi tiến hành thủ tục này, theo quy định pháp luật thuế, việc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác là một trong các trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp (điểm a1 Khoản 2 Điều 13 Thông tư 95/2016/TT-BTC, ngày 28/6/2016 Hướng dẫn về đăng ký thuế). Khi đó, Khoản 1 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định: “Trường hợp các doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan về thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Như vậy để đảm bảo việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp hợp pháp, doanh nghiệp Anh/Chị cần tiến hành theo trình tự 02 thủ tục sau:

Thủ tục 01:Thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

* Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi:

  1. Doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, bao gồm các nghĩa vụ: nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.
  2. Sau khi thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế, Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, như sau:

– Hồ sơ: Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

– Trình tự giải quyết:

+ Nộp hồ sơ đến cơ quan thuế có thẩm quyền

+ Công chức thuế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế: trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

+ Cơ quan thuế thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016, gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

– Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế.

* Tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến sẽ căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh, cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế (điểm a2 khoản 3 Điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016).

Thủ tục 02: Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sau khi thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về Đăng ký doanh nghiệp thì khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký thì doanh nghiệp phải gởi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở mới.

Kèm theo Thông báo phải có:

– Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;

– Danh sách thành viên công ty;

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online