Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự /  Ký bảo lãnh cho bạn vay nợ có phải trả nợ thay không?

 Ký bảo lãnh cho bạn vay nợ có phải trả nợ thay không?

     Ký bảo lãnh cho bạn vay nợ có phải trả nợ thay không?

 Em sinh năm 1995, đang là sinh viên năm thứ 3 sang năm 4. Vào tháng 10/2018 bạn cùng lớp em có nói với em là bạn bị mất tiền học, mẹ chưa gửi tiền, bạn vay lãi tại quán cầm đồ trước cổng và nhờ em kí bảo lãnh số tiền 5 triệu đồng. Bạn có để lại quán thẻ sinh viên, em không để lại bất cứ tài sản gì để thế chấp bảo lãnh. Hiện nay bạn bỏ trốn 5 tháng và chưa trả số tiền nào thì chủ nợ tới đòi nợ liên tục gọi điện em và có ý định lên trường học đe dọa em số tiền cả gốc và lãi đến tháng 4/2019 đã lên tới hơn 6.500.000 đồng. Xin luật sư tư vấn cho em làm sao để tố cáo bạn đó lừa đảo và bắt gia đình bạn đó giả số tiền bạn vay lãi?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Khoản 1 Điều 335 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: “Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.”

Việc bạn tự nguyện thực hiện kí bảo lãnh số tiền 5 triệu đồng sau khi được bạn nhờ đã làm phát sinh quan hệ bảo lãnh. Theo đó, trường hợp bên được bảo lãnh (là bạn của bạn) không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên nhận bảo lãnh (tiệm cầm đồ) có quyền yêu cầu bên bảo lãnh (bạn) phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ (Khoản 1 Điều 339 Bộ luật dân sự 2015). Do vậy, tiệm cầm đồ có quyền yêu cầu bạn trả nợ thay cho bạn của bạn khi bạn của bạn không có khả năng trả nợ.

Căn cứ khoản 1 điều 342 Bộ luật dân sự 2015: “Trường hợp bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ đó”. Do vậy khi bạn của bạn trốn nợ, bạn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bạn mình

Tuy nhiên, tiệm cầm đồ đề cập khoản lãi tính từ tháng 10/2018 đến tháng 4/2019 là 1.500.000 đồng là trái với quy định pháp luật về hạn mức lãi suất cho vay tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.”

Như vậy lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20% : 12 tháng = 1,666%/1 tháng.

Sau 6 tháng, đối với 5.000.000 tiền vay thì tổng số nợ lãi tối đa là 499.000 đồng

Thực tế lãi suất như thỏa thuận là 5%/1 tháng là trái với quy định của pháp luật. Do vậy khi xảy ra tranh chấp thì pháp luật không thừa nhận và không bảo vệ quyền lợi cho bên cho vay đối với phần lãi suất vượt quá đó.

Vì vậy, bạn với tư cách là bên bảo lãnh phải thực hiện trách nhiệm trả nợ thay cho bạn mình với số tiền gốc 5.000.000 đồng và mức tiền lãi vay pháp luật đã quy định. Đồng thời, bạn có quyền yêu cầu người bạn của mình thực hiện lại nghĩa vụ đối với bạn.

                                                                                                                Quỳnh  – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan