Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN PHÚC THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC.

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN PHÚC THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG:

[1]. Quyền sử dụng thửa đất số 14, tờ bản đồ số 19, diện tích 1.311,2m2 (trong đó đất ở 200m2, đất vườn 1.111,2m2), tại xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Nam được Ủy ban nhân dân huyện B, tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 971235 ngày 16/9/2004 đứng tên hộ bà Lê Thị T và ông Nguyễn Nh (đã chết).

[2]. Ngày 15/01/2018, bà Lê Thị T lập Giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Quang H1 thể hiện, về phạm vi ủy quyền: Ông H1 được môi giới và quyết định giá bán diện tích 1.000m2 đất vườn “CLN”. Ông H1 thay mặt bà T chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc chuyển nhượng thửa đất nêu trên…. Giấy ủy quyền này đã được Ủy ban nhân dân xã Đ chứng thực.

[3]. Ngày 19/01/2018, giữa bà Lê Thị T, ông Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình H với bà Phạm Nhật Q lập hợp đồng đặt cọc. Bà Q đặt cọc 600.000.000 đồng để mua diện tích 1000m2 đất nêu trên, có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã Đ.

[4]. Ngày 14/3/2018, Văn phòng đăng ký đất đai thị xã B chỉnh lý biến động chuyển mục đích sử dụng 1000m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở.

[5]. Ngày 15/3/2018, ông Nguyễn Quang H1 nhắn tin cho bà Phạm Nhật Q với nội dung: “Bé Q khỏi cần qua nữa, thứ 2 họ sẽ trả lại tiền cho con, họ không cần bán nữa, ok”

[6]. Ngày 16/3/2018, gia đình bà Lê Thị T lập văn bản phân chia di sản thừa kế, giao quyền sử dụng đất gắn liền với nhà tại thửa đất số 14, tờ bản đồ số 19, diện tích 1.311,2m2 do Ủy ban nhân dân huyện B (nay là thị xã B) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 971235 ngày 16/9/2004 cho bà Lê Thị T, có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã Đ.

[7]. Ngày 29/3/2018, bà Lê Thị T lập Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với diện tích đất 1000m2 cho bà Nguyễn Thị Tr.

[8]. Từ những chứng cứ đã được phân tích trên cho thấy: Bà Lê Thị T ủy quyền cho ông Nguyễn Quang H1 chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng thửa đất nêu trên và ông Nguyễn Quang H1 nhắn tin cho bà Phạm Nhật Q chấm dứt việc mua bán, trả lại tiền đặt cọc, cho nên ngày 19/3/2018, bà Phạm Nhật Q không đến Ủy ban nhân dân xã Đ để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Lê Thị T là có cơ sở. Việc ông Nguyễn Quang H1 nhắn tin cho bà Phạm Nhật Q là không vượt quá phạm vi ủy quyền của bà Lê Thị T. Bản án dân sự phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phạm Nhật Q về việc buộc bà Lê Thị T, ông Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình H trả lại tiền đặt cọc 600.000.000 đồng cho bà Q là không đúng.

[9]. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Phạm Nhật Q rút kháng cáo về phần yêu cầu buộc bà Lê Thị T, ông Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình H trả số tiền phạt cọc 600.000.000 đồng, Tòa án cấp phúc thẩm đình chỉ xét xử phúc thẩm phần này là đúng và bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật, nhưng lại tiếp tục tuyên không chấp nhận yêu cầu của bà Phạm Nhật Q đối với số tiền phạt cọc là không đúng cần rút kinh nghiệm.

[10]. Vì vậy, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm thấy cần chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 51/QĐKNGĐT-VKS-DS ngày 08/5/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, sửa một phần Bản án dân sự phúc thẩm số 47/2019/DS-PT ngày 06/6/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam theo hướng chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Nhật Q; buộc bà Lê Thị T, ông Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình H trả lại số tiền đặt cọc 600.000.000 đồng cho bà Phạm Nhật Q.

[11]. Do Bản án dân sự phúc thẩm bị sửa nên phần án phí dân sự sơ thẩm được tính lại cho đúng quy định của pháp luật. Bà Phạm Nhật Q phải chịu án phí dân sự sơ thẩm đối với số tiền phạt cọc 600.000.000 đồng; bà Lê Thị T, ông Nguyễn Đình T, ông Nguyễn Đình H phải chịu án phí đối với số tiền đặt cọc 600.000.000 đồng nêu trên. Bà Phạm Nhật Q không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm.

Quyết định: 40/2020/DS-GĐT

Bài viết liên quan