Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN PHÚC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN PHÚC THẨM VỀ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

 [1] Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 03/QĐ-TTTV ngày 22/12/2016 (sau đây viết tắt là Quyết định số 03/QĐ-TTTV) về việc chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Đặng Thị Thúy Ph, kể từ ngày 30/12/2016, Quyết định này đã được Tòa án 2 cấp của thành phố Đà Nẵng chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Đặng Thị Thúy Ph, với nhận định Quyết định số 03/QĐ-TTTV là quyết định sa thải trái pháp luật là phù hợp với Quyết định kháng nghị số 01/2018/VKS-LĐ ngày 04/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Quyết định giám đốc thẩm số 01/2019/LĐ-GĐT ngày 27/02/2019 của Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Tuy nhiên, Tòa án 2 cấp của thành phố Đà Nẵng lại chấp nhận toàn bộ yêu cầu bồi thường của bà Đặng Thị Thúy Ph với tổng số tiền là 138.212.022 đồng (một trăm ba mươi tám triệu hai trăm mươi hai nghìn không trăm hai mươi hai đồng) là không có căn cứ, sai lầm trong việc áp dụng pháp luật; bởi lẽ:

[1.1] Ngày 01/8/2016, Trung tâm Tư vấn và Cung ứng dịch vụ DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng) ký kết Hợp đồng lao động số 03/HĐLD với bà Đặng Thị Thúy Ph, với thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/8/2016 đến ngày 31/7/2017. Tuy nhiên, khi chưa hết thời hạn của hợp đồng lao động số 03/HĐLD thì bà Ph không làm việc tại Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng (kể từ ngày 26/12/2016) và Trung tâm DS- KHHGĐ thành phố Đà Nẵng cũng không tiếp tục ký kết hợp đồng lao động với bà Ph khi hết hạn hợp đồng lao động. Do đó, hợp đồng lao động số 03/HĐLĐ ngày 01/8/2016, đương nhiên hết hạn hợp đồng theo qui định tại điểm b, khoản 1, khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động và khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012.

Vì vậy, bởi Quyết định số 03/QĐ-TTTV ngày 22/12/2016 của Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng là quyết định sa thải trái pháp luật như đã nhận định trên [1] nên Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nằng chỉ phải bồi thường cho bà Ph các khoản bồi thường từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/7/2017 (07 tháng).

[1.2] Theo qui định tại Điều 42 Bộ luật lao động năm 2012 và khoản 3 Điều 33 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động năm 2012 thì Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phải chi trả bồi thường cho bà Ph do sa thải trái pháp luật từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/7/2017 (07 tháng), gồm các khoản như sau:

– Chi trả tiền lương trong thời gian bà Ph không được làm việc (07 tháng X

  • đồng/tháng) là 819.800 đồng (khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động).
    • Bồi thường 02 tháng tiền lương (02 X 831.400đồng) là 5.662.800đồng (khoản 3 Điều 42 Bộ luật lao động).
    • Chế độ phép theo qui định là 05 ngày (831.400 đồng: 30 ngày X 5) là 471.900 đồng (Điều 114 Bộ luật lao động).

Đối với yêu cầu bồi thường về tiền BHXH và BHYT: Theo qui định tại điểm đ khoản 2 Điều 6 Bộ luật lao động; Điều 16, Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội, khoản 2 Điều 5, Điều 14, khoản 1 Điều 18 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (nay là Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017) thì nghĩa vụ đóng khoản tiền BHXH-BHYT cho bà Ph là của Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện nghĩa vụ này và đây là quyền lợi của người lao động; của bà Ph nên Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phải chi trả cho bà Ph như bản án sơ thẩm đã tuyên buộc; cụ thể:

  • Tiền bảo hiểm xã hội từ tháng 01/2017 đến tháng 5/2017 (831.400 đồng X 18% X 5 tháng) là 2.548.260 đồng và từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2017 (2.831.400 đồng X 17,5% X 2 tháng) là 990.990 đồng
  • Tiền bảo hiểm y tế từ tháng 01/2017 đến tháng 7/2017 (831.400 đồng X 3% X 7 tháng) là 594.594 đồng.

Như vậy, tổng số tiền Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phải bồi thường cho bà Ph là: 30.088.344 đồng (Ba mươi triệu không trăm tám mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi bốn đồng)

[1.3] Bà Ph là nhân viên hợp đồng có thời hạn; không phải là viên chức, công chức y tế, không trực tiếp làm chuyên môn y tế; không phải là nhân viên hợp đồng theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Chính phủ nên không thuộc đối tượng được hưởng 20% phụ cấp ưu đãi nghề.

[1.4] Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng tham gia Bảo hiểm thất nghiệp cho bà Ph khi ký kết hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm nên bà Ph không thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc theo khoản 2 Điều 42; Điều 48 Bộ luật lao động và khoản 1 khoản 3 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ.

[2] Hợp đồng lao động số 03/HĐLĐ ngày 01/8/2016 giữa Trung tâm DS- KHHGĐ thành phố Đà Nẵng ký kết với bà Ph đến hết ngày 31/7/2017 là đương nhiên hết hạn hợp đồng nên Bản án lao động sơ thẩm số 04/2019/LĐ-ST ngày 05,06 tháng 11/2019 của Tòa án nhân dân quận H và Bản án lao động phúc thẩm số 02/2020/LĐ-PT ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp nhận yêu cầu của bà Ph và buộc Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phải chi trả bồi thường cho bà Ph trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến khi xét xử sơ thẩm lại tháng 10/2019 là không đúng qui định của pháp luật. Do đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 96/QĐKNGĐT-VKS-LĐ ngày 28/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; sửa Bản án lao động phúc thẩm số 02/2020/LĐ-PT ngày 29/4/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

  1. Về án phí: Do sửa bản án phúc thẩm nên sửa lại phần án phí cho đúng quy định

2.1. Về án phí sơ thẩm: Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng phải

chịu (30.088.344 đồng X 5%) là: 1.504.400 đồng.

2.2. Về án phí phúc thẩm: Trung tâm DS-KHHGĐ thành phố Đà Nẵng không phải chịu.

QUYẾT ĐỊNH: 01/2021/LĐ-GĐT

———————–

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

 

Bài viết liên quan