Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM VÌ KHÔNG CHO BỊ CÁO HƯỞNG ÁN TREO

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỬA BẢN ÁN HÌNH SỰ PHÚC THẨM VÌ KHÔNG CHO BỊ CÁO HƯỞNG ÁN TREO

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

[1]. Quá trình điều tra, truy tố và tại các phiên tòa, Nguyễn Song H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của H phù hợp với lời khai của các bị cáo khác, những người liên quan và các tài liệu chứng cứ khác, nên có đủ căn cứ kết luận: ngày 15/4/2011, Nguyễn Song H cùng các bị cáo khác đã có hành vi lập hồ sơ kiểm định không đúng thực tế, nâng khống số lượng, chất lượng vật kiến trúc trong đất rừng bị giải tỏa gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 447.529.672 đồng. Hành vi của Nguyễn Song H bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng kết án về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 1 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật.

 

[2]. Tuy nhiên, trong vụ án này, vai trò của Nguyễn Song H và Tán Đăng K là ngang nhau. Khi lập hồ sơ kiểm định, Tán Đăng K là người trực tiếp đo đạc bể chứa nước ký hiệu H2, kiểm tra kết cấu và đọc số liệu cho H ghi vào biên bản. Do đó, việc Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt Tán Đăng K mức án 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo so với mức án của Nguyễn Song H là 09 tháng tù là không đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các bị cáo.

Ngoài ra, Nguyễn Song H có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã cùng các bị cáo khác nộp đủ số tiền bồi thường toàn bộ thiệt hại 447.529.672 đồng cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để khắc phục hậu quả. Bị cáo là người có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng; không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; tại cơ quan điều tra và tại các phiên tòa đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Nguyễn Song H có đủ điều kiện để được hưởng án treo theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Nhưng Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo là không phù hợp và thiếu công bằng.

Quyết định số: 01/2020/HS-GĐT

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online