Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ  

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM VỤ ÁN TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG KINH TẾ  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

 Quá trình giải quyết vụ án đại diện Công ty H có lời khai cho rằng: Sau khi ký hợp đồng thi công cải tạo và nâng tầng khách sạn Th thì Công Ty C không trực tiếp thi công mà thuê Công ty TNHH X Mỹ thuật và thương mại Tr (gọi tắt là Công ty Tr) thi công. Do bên nhận thầu là Công ty C không thanh toán tiền sơn cho Công ty Tr dẫn đến Công ty Tr nợ tiền sơn của Công ty Xăng dầu P nên Công ty H đã thanh toán tiền sơn cho Công ty Xăng dầu P thay cho bên nhận thầu, vì vậy Công ty H yêu cầu Công ty C phải khấu trừ số tiền này.

Tại Biên bản kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải ngày 26/12/2017 của Tòa án nhân dân thành phố N, đại diện của nguyên đơn là ông Nguyễn Bá Nh đã trình bày nội dung “Công ty CMB sẽ ký thỏa thuận với Công ty TNHH H và Công ty Xăng dầu P để quyết toán xong số tiền 316.954.774 đồng tiền sơn mà Công ty TNHH H đã trả tiền sơn cho Công ty CBM qua Công ty TNHH Xây dựng TM và TM Tr. Số tiền còn lại 130.334.226 đồng Công ty TNHH H trả cho Công ty CBM thì Công ty CBM sẽ rút yêu cầu khởi kiện”.

Tại Công văn số 167/PLXPK-KDTH ngày 12/02/2019 của Công ty Xăng dầu P phúc đáp công văn của Tòa án nhân thành phố N cũng xác nhận Công ty Xăng dầu P cung cấp sơn cho Công ty Tr thi công khách sạn Th và đã được Công ty H thanh toán đủ số tiền mua sơn thay cho Công ty Tr.

Căn cứ vào lời khai của phía nguyên đơn, bị đơn và xác nhận của Công ty Xăng dầu P nêu trên, đáng lẽ ra khi giải quyết vụ án Tòa án nhân dân thành phố N phải đưa Công ty Tr và Công ty Xăng dầu P vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để xác minh, làm rõ có việc Công ty Tr và Công ty Xăng dầu P tham gia vào giao dịch giữa các bên hay không và thực tế Công ty H đã thanh toán 316.954.774 đồng tiền Sơn cho Công ty Xăng dầu P hay chưa. Trường hợp có căn cứ xác định Công ty H đã thanh toán tiền Sơn cho P thì phải khấu trừ số tiền này cho Công ty H, vì Sơn đã đưa vào sử dụng tại Công trình nên Công ty H không thể khởi kiện Công ty xăng dầu P được; việc Tòa án nhân dân thành phố N nhận định Công ty H đã thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua sơn cho Công ty Tr đối với Công ty Xăng dầu P thì Công ty H có thể khởi kiện thành vụ án khác để yêu cầu Công ty Tr thanh toán lại số tiền 316.954.774 đồng là chưa giải quyết khách quan, triệt để vụ án làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty H.

Vì vậy, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy toàn bộ Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 04/2019/KDTM-ST ngày 01/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa, giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố N, tỉnh Khánh Hòa để giải quyết sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

Theo Công văn số 1519/CCTHADS-BC ngày 31/12/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố N, tỉnh Khánh Hòa thì Công ty H đã thi hành xong quyết định của Bản án số 04/2019/KDTM-ST ngày 01/4/2019 của Tòa án nhân dân thành phố N, vấn đề này sẽ được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét giải quyết khi thụ lý lại vụ án.

Quyết định Giám đốc thẩm số: 04/2021/KDTM-GĐT

Bài viết liên quan