Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỦY QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ “YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG”  

KINH NGHIỆM XÉT XỬ: QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM CỦA ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỦY QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ “YÊU CẦU HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG”  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 số 19/01/NQ-CĐ-VNI ngày 19/01/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị (gồm ông Trần Bình L, ông Nguyễn Minh T, ông Nguyễn Văn H, ông Nguyễn Xuân C, ông Trần Lê H) và thành viên Ban kiểm soát (gồm ông Nguyễn Văn T) nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam.

Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: “Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 147 của Luật này thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác…”.

Như vậy, khi chưa có quyết định khác của Tòa án, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 lần 2 số 19/01/NQ-CĐ-VNI ngày 19/01/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam vẫn còn hiệu lực thi hành. Việc các ông, bà Hồ Đắc H, Lê Ngọc D, Trần Minh H là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư B Việt Nam yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nêu trên theo quy định tại Điều 147 của Luật Doanh nghiệp năm 2014 là ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát đã được nghị quyết thông qua. Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết việc dân sự nhưng không đưa thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, làm mất quyền tham gia phiên họp, quyền kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo quy định tại khoản 3 Điều 367, Điều 371 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Ông Trần Bình L và ông Trần Lê H là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc dân sự đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc đối với Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 45/2019/QĐST-KDTM ngày 07/8/2019 của Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ chấp nhận.

[2]. Khi giải quyết lại yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nếu các bên đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc hủy bỏ nghị quyết và có tranh chấp về quyền và lợi ích hợp pháp giữa các bên đương sự thì Tòa án cấp sơ thẩm cần phải xác định yêu cầu này có tranh chấp và tiến hành các thủ tục thụ lý, giải quyết vụ án theo quy định chung.

Quyết định: 10/2020/KDTM-GĐT

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online