Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Làm thế nào để tham gia giao thông khi Ngân hàng đã giữ bản chính các giấy tờ xe khi vay thế chấp?

Làm thế nào để tham gia giao thông khi Ngân hàng đã giữ bản chính các giấy tờ xe khi vay thế chấp?

Tôi muốn vay tiền tại Ngân hàng, tuy nhiên, tôi chỉ có duy nhất chiếc ô tô là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Vậy tôi có thể đem chiếc ô tô đó đi thế chấp không?

Khi thế chấp thì tôi có được giữ giấy tờ xe hay không? Nếu ngân hàng giữ giấy tờ gốc thì liệu khi tham gia giao thông tôi có bị xử phạt hành chính do không có giấy tờ xe không?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu tư vấn của bạn, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty TNHH MTV FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

[1]. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 317 Bộ luật Dân sự 2015: “Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp”.

Như vậy, Anh/chị có thể thế chấp xe ô tô là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình tại các tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật nêu trên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ khi vay tín dụng.

[2]. Tiếp đó, sau khi đăng ký thế chấp phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, và người yêu cầu đăng ký đã nộp phí yêu cầu cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm thì cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm gửi 01 bản sao văn bản chứng nhận đăng ký đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký lưu hành phương tiện giao thông. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký phương tiện giao thông phải cập nhật thông tin về việc phương tiện giao thông đang được thế chấp ngay trong ngày nhận được bản sao văn bản chứng nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (Khoản 3 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP, ngày 22/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006).

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP: Trong trường hợp tài sản thế chấp là phương tiện giao thông thì bên thế chấp giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời hạn hợp đồng thế chấp có hiệu lực.

Đối chiếu các quy định trên thì, các tổ chức tín dụng nhận thế chấp sẽ giữ bản chính giấy đăng ký và chỉ cấp cho chủ sở hữu phương tiện bản sao.

[3]. Do vậy, với quy định tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông nêu trên, khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông được sử dụng bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông, kèm theo bản gốc Giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông để tham gia giao thông trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông. Hướng dẫn này được quy định tại Công văn số 8601/VPCP-CN, ngày 15/8/2017 Văn phòng Chính phủ Về hướng dẫn sử dụng giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp xe tại tổ chức tín dụng:

Như vậy, khi tham gia giao thông, Anh/Chị cần cung cấp bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện giao thông kèm bản gốc Giấy biên nhận của Tổ chức tín dụng còn hiệu lực.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/Chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/Chị.

Theo CVPL: Dương Hoài Thương

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan