Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Khi nào khách sạn phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

Khi nào khách sạn phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường?

Tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân có ý định kinh doanh khách sạn diện tích 600m2 có khoảng 20 phòng. Xin hỏi Qúy công ty tôi có cần làm cam kết bảo vệ môi trường không? Nếu có thì phải làm như thế nào?

Trả lời:

Dựa trên yêu cầu tư vấn của Anh/Chị, sau khi nghiên cứu các văn bản pháp luật Công ty Luật FDVN (FDVN) đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc lập cam kết bảo vệ môi trường.

Theo quy định pháp luật hiện hành, kể từ ngày 01/4/2015, Nghị định 18/2015/NĐ-CP, ngày 01/4/2015 bắt đầu có hiệu lực. Khi đó, các quy định về việc lập cam kết bảo vệ môi trường được hướng dẫn bởi các văn bản trước đó không còn được áp dụng.

Thay vào đó, theo quy định mới tại Điều 18, Phụ lục II và Phụ lục IV Nghị định 18/2015/NĐ-CP, trường hợp khách sạn có diện tích 600m2, khoảng 20 phòng thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Do đó, thay vì lập cam kết bảo vệ môi trường, Anh/Chị muốn xây dựng khách sạn với quy mô nêu trên phải thực hiện thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thứ hai, thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

  1. Thành phần hồ sơ: (Khoản 2 Điều 33 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

– Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông tư này;

– Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án

  1. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có khách sạn (Khoản 2 Điều 32 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT).
  2. Trình tự thủ tục: (Điều 34 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

Bước 1: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.7 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và bản kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận.

  1. Thời gian: (Điều 34 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT)

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Anh/chị trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng các ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Anh/chị.

Theo CVPL: Trương Hồng Vỹ.

Công ty Luật TNHH FDVN.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online