Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH: BUÔN LẬU HAY VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM

HƯỚNG DẪN ĐỊNH TỘI DANH: BUÔN LẬU HAY VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM

Ngày 11/8/2017, VKSND Tối cao ban hành công văn 3057/VKSTC-V3 V/v trả lời thỉnh thị vụ án buôn lậu sừng tê giác tại Tây Ninh, trong đó có nội dung hướng dẫn đáng chú ý sau:

– Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã loại trừ tình tiết “hàng cấm có số lượng lớn” trong cấu thành tội phạm cơ bản của tội “Buôn lậu” của BLHS năm 1999. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho người phạm tội thì không được truy tố bị can về tội “Buôn lậu” mà có thể chuyển sang tội Vận chuyển hàng cấm.

 

Tải PDF: Công văn 3057/VKSTC-V3

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online