Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN: XÁC ĐỊNH QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ DI SẢN THỪA KẾ

HƯỚNG DẪN CỦA TÒA ÁN: XÁC ĐỊNH QUYỀN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN LẠI VỤ ÁN TRANH CHẤP VỀ DI SẢN THỪA KẾ

 

Trong vụ án tranh chấp thừa kế tài sản mà trước ngày 01/01/2017 đã được Tòa án giải quyết bằng bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, trong đó Tòa án quyết định tạm giao cho người thừa kế quản lý di sản do hết thời hiệu 10 năm yêu cầu chia di sản thừa kế. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế đối với Tài sản đó vẫn còn. Vậy trường hợp này, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án đó hay không?

Trả lời: Trường hợp này, người khởi kiện có quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 688, khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 và điểm d khoản 3 Điều 192 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

 

Tải PDF tại đây: Công văn 263/TANDTC-PC

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online