Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm

1. Quy định về tiền lương làm việc vào ban đêm và tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Căn cứ vào Điều 106 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định: Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 06 giờ hôm sau.

Căn cứ vào Điều 98 Bộ Luật Lao động năm 2019, thì người lao động làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ vào ban đên sẽ hưởng mức như sau:

– Đối với người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

– Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm đối với ngày thường thì phải trả lương ít nhất bắng 150% tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm và được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường.

– Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm đối với ngày nghỉ hằng tuần thì phải trả lương ít nhất bắng 200% tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm và được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần.

– Đối với người lao động làm thêm giờ vào ban đêm đối với ngày nghỉ lễ, tết thì phải trả lương ít nhất bắng 300% tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm và được trả thêm ít nhất 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết.

2. Cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm và tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

a) Tiền lương làm việc vào ban đêm được xác định bằng công thức sau:

– Trường hợp đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số giờ làm việc vào ban đêm

– Trường hợp đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm việc vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

x

Số sản phẩm làm vào ban đêm

b)  Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được xác định bằng công thức sau:

– Trường hợp đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, tiền lương làm việc bào ban đêm đượ tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

+

20%

x

Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

– Trường hợp người lao động hưởng lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được tính như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

+

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 30%

+

20%

x

Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương

x

Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

3.Ví dụ cụ thể:

Ví dụ 1: Chị A làm công nhân theo giờ hành chính (8 tiếng) tại Công ty B trong khu Công nghiệp C theo Hợp đồng đồng lao động là 7.000.000đồng/tháng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ chủ nhật hàng tuần). Tuy nhiên, vì công ty đang có sự thay đổi về hàng hoá sản xuất và nhân sự nên Công ty yêu cầu chị B chuyển giờ làm việc mỗi ngày từ 7h sáng đến 17 giờ thành từ 16 giờ chiều đến 01h sáng hôm sau. Do đó, mỗi ngày làm việc của chị A có 03 giờ làm việc vào ban đêm.  Tiền lương tháng sau của chị A là

Tiền lương giờ thực tế trả của ngày làm việc bình thường của chị A là 7.000.000/26/8= 33.653 đồng.

Tiền lương làm việc vào ban đêm của chị A là: 33.653*130*3= 131.250đồng

Tổng tiền lương tháng sau của chị A là: 33.653*5*26+131.250*26=7.787.390 đồng

Ví dụ 2: Công nhân Z được trả lương theo sản phẩm, với đơn giá là 15,000 đồng/sản phẩm. Vừa qua, A phát sinh phải làm việc vào ban đêm và hoàn thành được 100 sản phẩm trong thời gian ấy.

Như vậy, tiền lương làm việc vào ban đêm của Z ít nhất là: 15,000 x 130% x 100 = 1,950,000 đồng.

Ví dụ 3: Công nhân A có tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 8,000,000 đồng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ hàng tuần ngày Chủ nhật), mỗi ngày làm 08 giờ. Trong tháng này, công việc phát sinh thêm công nhân A phải tăng ca vào ban đêm 02 giờ  trong 5 ngày làm việc bình thường. Tiền lương 1 giờ làm việc của A bình là:8.000.000/26/8= 38.460 đồng. Tiền lương làm thêm giờ vào ca đêm của A là (38.460*150%+38.460*30%+38.460*20%)*10=769.200 đồng

Ví dụ 4: Công nhân C làm việc và hưởng lương theo sản phẩm với đơn giá là 20,000 đồng/sản phẩm được hoàn thành. Tháng vừa qua, C có 03 ngày phải làm thêm giờ vào ban đêm, mỗi đêm làm thêm 02 giờ được 20 sản phẩm; trong đó, 02 ngày làm thêm giờ vào ngày làm việc bình thường (chỉ làm thêm giờ vào ban đêm, không đồng thời có làm thêm giờ vào ban ngày) và có 01 ngày phải làm thêm giờ vào ngày Chủ nhật – ngày nghỉ hàng tuần.

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của C từng ngày được xác định như sau:

– Đối với mỗi ngày việc bình thường:

= (150% x 20,000 + 30% x 20,000 + 20% x 20,000) x 20 = 800,000 đồng

Tổng của 02 ngày là 800,000 x 2 = 1,600,000 đồng.

– Đối với ngày Chủ nhật:

= [200% x 20,000 + 30% x 20,000 + 20% x (20,000 x 200%)] x 20 = 1,080,000 đồng.

Theo Phạm Cao Linh & Nguyễn Thị Thu Thuỳ – Công ty Luật FDVN

LINK PDF: Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm 

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0772 096 999

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan