Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG “SỬ DỤNG MẠNG INTERNET, MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ PHẠM TỘI”

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG TĂNG NẶNG “SỬ DỤNG MẠNG INTERNET, MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG, PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ ĐỂ PHẠM TỘI”

Ngày 04/9/2018, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Công văn số 196/TANDTC-PC nhằm hướng dẫn áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội”. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, TANDTC có ý kiến hướng dẫn về tình tiết này như sau:

– “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội” được hiểu là việc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để đánh bạc trực tuyến (như hình thành nên các chiếu bạc online hoặc sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tổ chức đánh bạc, gá bạc).

Việc người phạm tội sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử khác như là phương tiện để liên lạc với nhau (ví dụ: nhắn tin qua điện thoại, qua email, zalo, viber…. để ghi số đề, lô tô, cá độ đua ngựa…) mà không hình thành nên các trò chơi được thua bằng tiền hoặc hiện vật trực tuyến thì không thuộc trường hợp “Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông và các phương tiện điện tử để phạm tội”.

Tải PDF: Công văn số 196/TANDTC-PC

 

 

Bài viết liên quan