Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC TỘI PHẠM VỀ GIAN LẬN, TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC TỘI PHẠM VỀ GIAN LẬN, TRỐN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Ngày 15/8/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP nhằm hướng dẫn áp dụng Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật hình sự.

Mời tải file đính kèm: Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP

Bài viết liên quan