Feel free to go with the truth

Trang chủ / BÀI VIẾT & ẤN PHẨM CỦA FDVN / HƠN MỘT 100 TÀI LIỆU XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

HƠN MỘT 100 TÀI LIỆU XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG

Đây là bộ HƠN MỘT 100 TÀI LIỆU XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

(Tải bộ tài liệu tại: HƠN MỘT 100 TÀI LIỆU XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

1.1 Mẫu Công văn đăng ký thang lương, bảng lương.doc

1.2 Mẫu Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp.doc

1.3 Mẫu Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp.doc

1.4 Mẫu Hệ thống thang lương, bảng lương.xls

1.5 Mẫu Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng.doc

1.6 Mẫu Quy chế lương, thưởng, phụ cấp và xử phạt.docx

2.1 Mẫu Quy chế lương.doc

2.10 Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ.xlsx

2.11 Mẫu Giấy xin phép nghỉ.xlsx

2.12 Mẫu Đơn đề xuất tăng lương.docx

2.2 Mẫu Quy chế lương, thưởng, chế độ cho người lao động.doc

2.3 Mẫu Quy chế lương, thưởng bán hàng.pdf

2.4 Mẫu Quy chế trả lương, thưởng cho nhân viên.pdf

2.5 Mẫu Quy trình chấm công cho người lao động.docx

2.6 Mẫu Bảng đăng ký làm thêm giờ.xlsx

2.7 Mẫu Danh sách ký hiệu công và quy đổi công.xlsx

2.8 Mẫu Bảng chấm công làm việc tại văn phòng công ty.xlsx

2.9 Mẫu Bảng chấm công làm việc tại công trường.xlsx

3.1 Mẫu Quy trình tính lương.doc

3.10 Mẫu Bảng lương.xls

3.11 Mẫu Phiếu lương.xls

3.12 Mẫu Phiếu trình phê duyệt hồ sơ tính lương.xlsx

3.13 Mẫu Bảng chấm công.xlsx

3.14 Mẫu Bảng chấm công theo tuần.doc

3.15 Mẫu Bảng xác nhận thời gian làm việc.doc

3.16 Mẫu Giấy đề nghị tăng ca.doc

3.17 Mẫu Bìa hồ sơ tiền lương.docx

3.18 Mẫu Bìa gáy hồ sơ tiền lương.doc

3.2 Mẫu Quy trình tính lương và các khoản phụ cấp.docx

3.3 Mẫu Quy định quản lý giờ công lao động.doc

3.4 Mẫu File tính lương và phụ cấp hỗ trợ cho người lao động.xlsx

3.5 Mẫu Bảng tính lương và các khoản phụ cấp hỗ trợ ngày làm việc bình thường.xlsx

3.6 Mẫu Bảng tính lương làm thêm giờ.xlsx

3.7 Mẫu Bảng tính BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ.xlsx

3.8 Mẫu Bảng tính thuế thu nhập cá nhân.xlsx

3.9 Mẫu Bảng tiền lương thực lĩnh.xlsx

4.1 Các phương pháp xác định tiền lương lao động.docx

4.10 Mẫu Bảng thanh toán tiền thuê ngoài.docx

4.11 Mẫu Hợp đồng giao khoán.docx

4.12 Mẫu Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán.docx

4.13 Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương.docx

4.14 Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.docx

4.15 Mẫu Giấy xác nhận lương.docx

4.16 Mẫu Phiếu lương nhân viên.doc

4.2 Mẫu Quy chế trả lương, thưởng cho nhân viên.pdf

4.3 Mẫu Bảng chấm công.docx

4.4 Mẫu Bảng chấm công làm thêm giờ.docx

4.5 Mẫu Bảng thanh toán tiền lương.docx

4.6 Mẫu Bảng thanh toán tiền thưởng.docx

4.7 Mẫu Giấy đi đường.docx

4.8 Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành.docx

4.9 Mẫu Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ.docx

  1. Ebook hay về Hệ thống xây dựng bảng lương
  2. Video hay về Xây dựng bảng lương

Cách xây dựng bảng lương hoàn chỉnh

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương

Hướng dẫn thiết lập bảng lương

Cách làm bảng lương và Quyết toán thuế Thuế TNCN nhanh nhất

Cách tính ngày công trong bảng lương

Khai thuế thu nhập cá nhân

Kế toán lương và các khoản trích theo lương

Hướng dẫn chi tiết làm “Thang bảng lương”

Bật mí tuyệt chiêu tính lương, trả lương theo quy tắc 3P

Xây dựng hệ thống KPI và lương 3P

Cách lập bảng lương, thưởng, KPI cho nhân viên

Tạo bảng chấm công tự động trong Excel

Xây dựng lương

Xây dựng lương theo năng lực

Xây dựng hệ thống lương 3P

Xây dựng thang bảng lương

Hướng dẫn cách thiết lập bảng chấm công tính lương

NHỮNG BÀI ĐĂNG CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THỜI ĐẠI 4.0
BỘ TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NỘI BỘ DOANH NGHIỆP
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – PHÒNG KẾ TOÁN
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ TÀI LIỆU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP
LUẬT SƯ FDVN CHIA SẺ BỘ 101 TÀI LIỆU KPI CHO DOANH NGHIỆP

Bài viết liên quan