Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Hóa đơn tiền điện không mang tên Công ty có được tính vào chi phí được trừ không?

Hóa đơn tiền điện không mang tên Công ty có được tính vào chi phí được trừ không?

Tôi có thuê mặt bằng của anh A để làm trụ sở kinh doanh của Công ty. Khi đóng tiền điện thì hóa đơn tiền điện không phải tên Công ty mà là tên của anh A. Tôi muốn biết để đưa hóa đơn tiền điện đó vào chi phí được trừ của Công ty thì cần phải có những điều kiện gì?

Trả lời:

Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 sửa đổi, bổ sung Điểm 2.15 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC  quy định về các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là hộ gia đình, cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước không có đủ chứng từ thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh trực tiếp thanh toán tiền điện, nước cho nhà cung cấp điện, nước không có các hoá đơn thanh toán tiền điện, nước và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.

b) Trường hợp doanh nghiệp thuê địa điểm sản xuất kinh doanh thanh toán tiền điện, nước với chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh không có chứng từ thanh toán tiền điện, nước đối với người cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê địa điểm sản xuất kinh doanh.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/08/2015 quy định về các khoản chi được trừ:

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Do đó, để đưa hóa đơn tiền điện vào chi phí được trừ thì Quý Công ty phải đáp ứng các điều kiện sau: phải có đầy đủ hóa đơn thanh toán tiền điện, hợp đồng thuê địa điểm hoạt động tại địa chỉ hóa đơn điện, giấy tờ chứng minh khoản chi tiền điện nước không mang tên Quý Công ty nhưng thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Quý Công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý Khách.

Ngọc Anh – Công ty Luật FDVN
Chuyển nhượng cổ phần trong công ty Cổ phần

Trả cổ tức bằng cổ phần có đúng quy định pháp luật?

Tránh mắc sai lầm vì thiếu hiểu biết về kinh doanh dịch vụ đòi nợ


Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online