Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / HIỂU VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?

HIỂU VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG?

Tình huống pháp lý: Hiểu về công ty đại chúng?

Công ty tôi là Công ty cổ phần thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tôi có nghe bạn tôi nói rằng phải đăng ký Công ty đại chúng để hoạt động nhưng tôi chưa rõ về điều kiện để trở thành công ty đại chúng là gì? Và cách thức đăng ký công ty đại chúng? Mong Quý công ty tư vấn.

Trả lời:

 [1]. Điều kiện để trở thành công ty đại chúng

Tại Điều 25 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 quy định về công ty đại chúng như sau:

“Điều 25. Công ty đại chúng

1. Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;

b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;

c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

2. Công ty cổ phần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải nộp hồ sơ công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.”

Như vậy,  nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.

[2]. Đăng ký công ty đại chúng

Khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo loại hình Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên” thì công ty Anh/Chị sẽ phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký theo hồ sơ, thủ tục dưới đây.

Hồ sơ:

Căn cứ theo Điều 26 Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 và Điều 33 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:

–  Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

–  Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

–  Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông được lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

–  Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập.

Đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ theo Điều 34, Điều 35 của Nghị định 58/2012/NĐ-CP thì việc đăng ký công ty đại chúng thực hiện như sau:

Bước 1: Công ty đại chúng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.

Bước 2:  Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; công bố tên công ty đại chúng thì công ty đại chúng có trách nhiệm công bố thông tin trên một (01) tờ báo trung ương hoặc một (01) tờ báo địa phương nơi đăng ký trụ sở chính.

Bản thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông lập theo mẫu số 08 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP; điều lệ công ty, các báo cáo tài chính phải được đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.

Ngày trở thành công ty đại chúng: được tính từ ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên.

Theo Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN 

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Quảng Ngãi:

359 đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Luật sư tại Hà Nội:

45C Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

 

 

Bài viết liên quan