Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Yêu cầu thi hành án hành chính ở đâu?

Yêu cầu thi hành án hành chính ở đâu?

Hỏi: Tôi đã khởi kiện vụ án hành chính, bản án của tòa án buộc cơ quan nhà nước có quyết định trái pháp luật phải hủy quyết định hành chính đã ban hành, bồi thường thiệt hại cho tôi, tuy nhiên sau hơn bảy tháng cơ quan này vẫn chưa thi hành bản án của Tòa án đã có hiệu lực. Hiện tôi nghe nói có cơ quan thi hành án dân sự mà không có cơ quan thi hành án hành chính, vậy tôi phải yêu cầu thi hành án ở đâu? (Nguyễn Nam Hậu, Hòa Vang, Tp Đà Nẵng)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật hiện hành, liên quan đến bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thì có các phần nghĩa vụ của bên phải thi hành án khác nhau như nghĩa vụ về tài sản như án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, phần khác như hủy quyết định hành chính, giữ nguyên quyết định hành chính…

Hiện nay, theo quy định hướng dẫn tại Thông tư số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thì đối với bản án, quyết định của Toà hành chính, cơ quan thi hành án dân sự chỉ thụ lý và ra quyết định thi hành án đối với phần nghĩa vụ về tài sản như án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, giao lại đất đai được tuyên cụ thể trong bản án, quyết định của Toà án. Những nội dung khác của bản án, quyết định như tuyên bác đơn kiện, giữ nguyên quyết định hành chính hoặc huỷ quyết định hành chính, không tuyên rõ các quyền và nghĩa vụ cụ thể về các khoản tài sản nêu trên thì do cơ quan hành chính có thẩm quyền thi hành.

Như vậy, liên quan đến nghĩa vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại thì bạn có thể liên hệ cơ quan thi hành án dân sự để yêu cầu thi hành án. Phần nội dung khác như tòa tuyên hủy quyết định hành chính thì cơ quan hành chính (bên thua kiện) phải thi hành. Nếu thấy việc thi hành án chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn thì có thể gửi văn bản yêu cầu cơ quan đã ban hành quyết định trái pháp luật bị hủy có trách nhiệm thi hành án đối với phần nội dung này.

Luật sư LÊ CAO

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online