Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty?

Góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào Công ty?

Tôi có mảnh đất (đất thổ cư) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay muốn góp vốn vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vậy cho tôi hỏi:

– Tôi có thể góp vốn bằng quyền sử dụng đất được không?

– Trình tự, thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thứ nhất, Có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất được không?

Điều 35 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Đồng thời, Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định: Một trong các quyền của chủ sử dụng đất là quyền được góp vốn bằng quyền sử dụng đất của mình.

Như vậy, giá trị quyền sử dụng đất cũng là một loại tài sản góp vốn. Anh/Chị hoàn toàn có thể góp vốn vào thành lập doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất khi quyền sử dụng đất đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Thứ hai, Trình tự, thủ tục góp vốn vào doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36 Luật Doanh nghiệp 2014 thì khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Trình tự, thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất (Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014)

Tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất phải được các thành viên công ty định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên công ty chấp thuận. Việc định giá phải được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Bước 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất cho công ty

  1. Lập Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
  2. Công chứng, chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Bước 3. Đăng ký biến động: Trình tự, thủ tục đăng ký biến động như sau:

Hồ sơ đăng ký biến động (khoản 2 điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về hồ sơ địa chính và khoản 2 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017):

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK)

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp

Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất

Trình tự thực hiện: (Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký biến động cho cơ quan có thẩm quyền

– Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện các công việc sau:

  • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật
  • Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn thực hiện: Không quá 10 ngày (Điểm d Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP  ngày 6/01/2017)

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Công Tín

Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan