Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / GÓC LUẬN ÁN: LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

GÓC LUẬN ÁN: LUẬN ÁN TIẾN SĨ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

“Phân tích chính sách là vấn đề phức tạp và có tính đa diện, đa chiều; có thể hiểu phân tích chính sách ở góc độ của một ngành khoa học xã hội, một phương tiện tổng hợp thông tin hay là một hoạt động gắn với quá trình cụ thể.
Với chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nƣớc và pháp luật, phạm vi nghiên cứu của luận án trong đề tài này tập trung vào các vấn đề lý luận của phân tích chính sách dƣới giác độ là một hoạt động trong quy trình lập pháp nhằm cung cấp hệ thống thông tin chính xác, khoa học cho các chủ thể có thẩm quyền ra quyết định chính sách.”

Tác giả: TRẦN THỊ QUYÊN

Mời xem chi tiết: Luận án tiến sĩ luật PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM – ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

…………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc

Luật sư tại Quảng Ngãi

539 Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online