Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / GIẤY VAY TIỀN KHÔNG GHI NGÀY TRẢ NỢ CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?

GIẤY VAY TIỀN KHÔNG GHI NGÀY TRẢ NỢ CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?

Bà Nguyễn Minh H có viết giấy vay tiền của tôi 100 triệu đồng nhưng không ghi ngày vay nợ, không công chứng và không ghi ngày trả cũng như lãi suất trả. Nay kinh tế khó khăn vậy tôi có thể có cơ sở để đòi nợ bà H hay không?. Mong Quý Công ty Luật FDVN tư vấn. Tôi xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Thư nhất, đánh giá về tính hợp pháp của Giấy vay tiền nêu trên

[1]. Về hình thức

Căn cứ Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Hợp đồng vay tài sản thì:

“Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Về bản chất Giấy vay tiền này là một hợp đồng vay tài sản giữa Anh/Chị và bà H, mà pháp luật hiện hành không cấm việc viết tay hợp đồng vay tài sản hay bắt buộc phải thực hiện công chứng, do đó, Giấy vay tiền – Hợp đồng vay tài sản này không vi phạm về hình thức theo quy định của pháp luật.

[2]. Về nội dung

Giấy mượn tiền thể hiện cụ thể thông tin cá nhân của người nhận nợ nhưng lại không thể hiện ngày trả nợ và lãi suất, vì vậy, đây là hợp đồng vay không có kỳ hạn và không có lãi.

Tại Điều 469 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về việc thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn, theo đó:

“1. Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Như vậy, nếu nội dung thể hiện tại Giấy vay tiền này không vi phạm điều cấm và không trái với quy định của pháp luật, đồng thời, giữa Anh/Chị và bà H không có thỏa thuận nào khác về việc thực hiện hợp đồng vay tài sản nêu trên thì Anh/Chị có quyền đòi lại số tiền đã cho bà H vay bất kỳ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bà H một thời gian hợp lý.

Thứ hai, quyền yêu cầu đòi lại tài sản

Như đã phân tích ở trên, Anh/Chị có quyền đòi lại tài sản từ bà H gồm:

[1]. Nợ gốc: 100.000.000 đồng;

[2]. Tiền lãi chậm trả: Nếu đến thời hạn yêu cầu mà bà H không thanh toán nợ gốc nêu trên thì Quý khách có quyền yêu cầu bà H trả tiền lãi với mức lãi suất trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp hai có thỏa thuận khác (theo Khoản 4 Điều 466 Bộ luật dân sự 2015).

Lãi suất được tính như sau: Lãi suất không được vượt quá 10%/năm của khoản tiền vay (Theo Điều 468 Bộ luật dân sự 2015).

Trước tiên, Anh/Chị nên gửi Thông báo bằng văn bản đến bà H để yêu cầu bà H trả số tiền nợ gốc theo Giấy vay tiền mà bà H đã ký và lãi suất (nếu hai bên có thỏa thuận). Lưu ý: Thông báo này phải ấn định rõ số tiền và ngày/tháng/năm mà bà H phải có nghĩa vụ thanh toán cho Quý khách.

Nếu đến ngày đã ấn định mà bà H không thanh toán hoặc thanh toán không đủ thì Quý khách có quyền khởi kiện đến Tòa án nhân dân quận nơi bà H cư trú, làm việc để yêu cầu giải quyết nằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình (Theo Khoản 3 Điều 26, điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

Hồ sơ bao gồm:

  • Đơn khởi kiện;
  • Giấy tờ nhân thân của người khởi kiện;
  • Hộ khẩu;
  • Giấy mượn tiền;
  • Và các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Sương – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan