Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Giáo viên tập sự có được hưởng lương khi nghỉ hè không?

Giáo viên tập sự có được hưởng lương khi nghỉ hè không?

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Điều 73 Luật Giáo dục 2005 quy định Nhà giáo có những quyền sau đây:

  1. Được giảng dạy theo chuyên ngành đào tạo;
  2. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;
  3. Được hợp đồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, cơ sở giáo dục khác và cơ sở nghiên cứu khoa học với điều kiện bảo đảm thực hiện đầy đủ nhiệm vụ nơi mình công tác;
  4. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự;
  5. Được nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật lao động.”

Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 15/2017 /TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định: thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật Lao động, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

Đối với giáo viên tập sự, khi trúng tuyển viên chức, giáo viên sẽ có một thời gian để tập sự làm quen với công việc:

– 12 tháng với trường hợp trúng tuyển vào chức danh yêu cầu trình độ đại học;

– 09 tháng với trường hợp trúng tuyển vào chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng;

– 06 tháng với trường hợp trúng tuyển vào chức danh yêu cầu trình độ trung cấp;

Trong đó, Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2018/NĐ-CP nêu rõ, 04 khoảng thời gian sau đây không tính vào thời gian tập sự gồm thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm; nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên; nghỉ không hưởng lương; bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác…

Như vậy, do nghỉ hè vẫn được hưởng nguyên lương và không thuộc các trường hợp nêu trên nên khi nghỉ hè, giáo viên vẫn được tính vào thời gian tập sự.

Lúc này, mức lương của giáo viên tập sự được nêu chi tiết tại Nghị định 29 nêu trên:

– Được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng (theo khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức);

– Người có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2 của chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm tuyển dụng;

– Người có trình độ tiến sĩ được hưởng mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng vị trí việc làm tuyển dụng;

– Được hưởng 100% mức lương và phụ cấp nếu làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; trong ngành nghề độc hại, nguy hiểm…

Tóm lại, dù là giáo viên tập sự hay đã được tuyển dụng chính thức thì đều được hưởng lương trong thời gian nghỉ hè. Mức hưởng cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế của từng giáo viên.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Nguyễn Thị Lan Anh – FDVN Law Firm

Bài viết liên quan