Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / GIẢI QUYẾT PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY KHI THÀNH VIÊN CÔNG TY CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

GIẢI QUYẾT PHẦN VỐN GÓP TRONG CÔNG TY KHI THÀNH VIÊN CÔNG TY CHẾT NHƯ THẾ NÀO?

Công ty TNHH A.P chồng tôi có góp 35% vốn góp. Vợ chồng chúng tôi có 02 con tên Linh (19 tuổi) và tên Khánh (5 tuổi). Bây giờ, chồng tôi đã mất thì phần vốn góp được giải quyết như thế nào. Mong Quý Công ty tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo Điều 54 Luật doanh nghiệp 2014 quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt

“1. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của thành viên đó là thành viên của công ty. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của thành viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là thành viên của công ty.

…”

Theo đó, trong trường hợp chồng của bạn mất thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của chồng bạn là thành viên của công ty.

[1]. Người thừa kế theo di chúc

Trong trường hợp chồng bạn lập di chúc trước khi mất thì sau khi mất, phần vốn góp của ông trong công ty được giải quyết theo di chúc. Người được thừa kế phần vốn góp theo di chúc là thành viên công ty.

[2]. Người thừa kế theo pháp luật

Tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định như sau:

“Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

 1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:
 2. a) Không có di chúc;

 1. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:
 2. a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

 1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:
 2. a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

 1. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.
 2. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Đồng thời, trường hợp chồng bạn không lập di chúc trước khi chết hoặc phần vốn góp 35% không được định đoạt trong di chúc thì chia thừa kế theo pháp luật. Bạn và 02 đứa con thuộc hàng thừa kế thứ nhất được hưởng phần di sản bằng nhau từ 35% phần vốn góp. Vì vậy, bạn và 2 đứa con, mỗi người được hưởng 11.67% phần vốn góp. Giao dịch dân sự tương ứng với 11.67% phần vốn góp của người con tên Khánh (5 tuổi) do người mẹ (người đại diện theo pháp luật của con) xác lập, thực hiện theo Khoản 2, 3 Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 21. Người chưa thành niên

 1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
 2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
 3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

…”

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Tư vấn bởi Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online