Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

GIẢI ĐÁP, HƯỚNG DẪN VỀ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH CỦA VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO

 

Ngày 15 tháng 12 năm 2021 Viện kiểm sát tối cao có công văn số 5015/VKSTC-V11 về việc Giải đáp, hướng dẫn về khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

công văn số 5015/VKSTC-V11

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online