Feel free to go with the truth

Trang chủ / Tư vấn pháp luật / Làm việc đồng thời cho 02 công ty khác nhau, đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Làm việc đồng thời cho 02 công ty khác nhau, đóng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Câu hỏi:

Tôi đang làm nhân viên thiết kế đồ họa chính thức cho Công ty H. Sắp tới tôi sẽ ký hợp đồng lao động với Công ty T. Xin hỏi Quý công ty là tôi ký hợp đồng làm việc cho hai công ty một lúc như vậy có được không và Công ty nào có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho tôi? Mong Quý công ty sớm phản hồi.

      Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

      [1]. Căn cứ theo quy định tại Điều 21 Bộ luật lao động 2012 về giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì: “Người lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết” thì Anh/chị được phép ký hợp đồng cùng lúc với nhiều công ty, tuy nhiên, cần phải đảm bảo thực hiện công việc đã thỏa thuận, các nội dung mà trong hợp đồng lao động đã giao kết, cũng như bí mật kinh doanh của công ty (nếu có).

      [2]. Vấn đề về Bảo hiểm xã hội khi làm việc đồng thời tại 02 Công ty

Về trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử dụng lao động và người lao động, Khoản 1 Điều 4 Nghị định 44/2013/NĐ-CP, ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động đã nêu rõ:

      “Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

      Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.”

Trong đó, Hợp đồng lao động đầu tiên được hiểu là hợp đồng lao động có thời điểm ký kết đầu tiên trong số hợp đồng lao động mà người lao động đã tham gia ký kết (Khoản 1 Điều 3 Thông tư 30/2013/TT-BLLDTBXH)

Đối chiếu với thông tin mà Anh/chị cung cấp thì Công ty H sẽ là công ty giao kết hợp đồng lao động đầu tiên và có trách nhiệm đóng BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật. Công ty T sẽ có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của Anh/chị khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

      Theo CVPL: Nguyễn Thị Sương

Bài viết liên quan