Feel free to go with the truth

Trang chủ / Doanh nghiệp / Doanh nghiệp bắt buộc có Kế toán trưởng?

Doanh nghiệp bắt buộc có Kế toán trưởng?

Tôi có ý định thành lập doanh nghiệp nhưng không hiểu rõ về quy định kế toán, doanh nghiệp tôi bắt buộc có kế toán trưởng hay không? Hay chỉ cần một kế toán cho Doanh nghiệp. Nêu bắt buộc thì trong thời gian bao lâu phải có kế toán trưởng? Nhờ Công ty tư vấn về vấn đề này?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015
  • Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán

Theo quy định của pháp luật hiện hành về đơn vị kế toán như sau:

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 2 Luật kế toán 2015:

“4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam”

Và căn cứ khoản 4, Điều 3 Luật kế toán 2015:

“Đơn vị kế toán là cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 2 của Luật này có lập báo cáo tài chính”

Như vậy, Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam có lập báo cáo tài chính được gọi là Đơn vị kế toán.

Do đó, trong trường hợp của anh/chị nếu Doanh nghiệp của anh chị thõa mãn các điều kiện trên thì là một đơn vị kế toán.

Về việc các đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng được quy định tại khoản 1,2, Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP như sau:

“1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2. Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng”.

Kết luận:

Vì thế, không phải doanh nghiệp nào cũng bắt buộc phải có kế toán trưởng, nếu doanh nghiệp anh/chị thuộc các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chí doanh nghiệp siêu nhỏ như sau:

“1.Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng”.

Dựa vào các tiêu chí trên đây của doanh nghiệp siêu nhỏ thì anh/chị có thể xác định doanh nghiệp mình có thuộc diện phải bắt buộc có kế toán trưởng hay không.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

Theo CVPL: Nguyễn Thị Hải Nhi

Công ty Luật FDVN

Thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế như thế nào?

Nên chọn hình thức doanh nghiệp nào?


Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan