Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / ĐỊNH TỘI DANH: TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

ĐỊNH TỘI DANH: TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

ĐỊNH TỘI DANH

 TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

Hai tội danh được so sánh ở các tiêu chí sau:

Tiêu chí Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông Tội vô ý làm chết người
Căn cứ pháp lý Điều 260 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 Điều 128 BLHS 20152015 sửa đổi, bổ sung 2017
Khách thể của tôi phạm Xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Xâm phạm đến quyền sống của người khác (con người).
Hành vi nguy hiểm cho xã hội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Lưu ý, để xác định phải căn cứ vào Luật Giao thông đường bộ năm 2008, 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hành động vô ý do cẩu thả hoặc quá tự tin mà gây ra cái chết cho nạn nhân do vi phạm quy tắc an toàn.

Ví dụ: Đi săn bắn nhầm người do tưởng người đi trong rừng là thú săn.

Hậu quả nguy hiểm cho xã hội Một trong các hậu quả như:

– Làm chết từ 01 người trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% trở lên;

– Gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khoẻ của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 201% trở lên;

– Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên.

Làm chết người.
Chủ thể của tội phạm Người tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện.

– Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên đường bộ (khoản 22 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019).

– Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (khoản 23 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2019).

Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự.
Hình thức lỗi Vô ý hoặc cố ý Vô ý
Quy định pháp luật Điều 260. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;

đ) Làm chết 02 người;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%:

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 128. Tội vô ý làm chết người

1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội làm chết 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

I. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI DANH

1.Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông

– Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ.

(Khoản 1 Điều Luật Giao Thông  Đường Bộ 2008)

– Phương tiện giao thông đường bộ gồm: phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông thô sơ đường bộ và xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

– Hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy tắc giao thông đường bộ và hành vi này phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

– Trường hợp phương tiện giao thông đường bộ di chuyển, hoạt động nhưng không tham gia giao thông đường bộ (như di chuyển, hoạt động trong trường học, công trường đang thi công hoặc đang khai thác) mà gây tai nạn thì người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng khác nếu thỏa mãn dấu hiệu của tội phạm đó như tội vô ý làm chết người, Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính hoặc Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, về an toàn ở những nơi đông người.

(Điều 3 Thông tư số: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC)

– Giấy phép lái xe là một loại bằng cấp, chứng chỉ do cơ quan nhà nước hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp cho một người cụ thể cho phép người đó được phép vận hành, lưu thông, tham gia giao thông bằng xe cơ giới các loại như xe máy, xe hơi, xe tải, xe buýt, xe khách hoặc các loại hình xe khác trên các con đường công cộng sau khi họ đã trải qua sự kiểm tra đánh giá năng lực.

(Điều 12 Thông Tư Số: 12/2017/TT-BGTVT)

2. Tội vô ý làm chết người

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

– Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được;

– Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó.

(Điều 11 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

– Hành vi do cẩu thả hoặc quá tự tin mà làm chết người, thì nói chung bị xử lý về tội vô ý làm chết người như: người đi săn ban đêm do lầm lẫn mà bắn chết người. Nếu hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắt nghề nghiệp (như: công nhân mắc đường dây dẫn điện do làm việc không cẩn thận gây chết người qua đường) hoặc vi phạm quy tắc hành chính (như: chặt cây công cộng trái quy định của cơ quan có thẩm quyền, làm gẫy cành cây, đứt dây dẫn điện, gây chết người qua đường…) thì bị xử lý theo quy định của Điều 129 (Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính).

II.  HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT CỦA CẶP TỘI DANH

– Tình tiết “Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông” theo đó người điều khiển giao thông được hiểu là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường bộ đi chung với đường sắt.

(Khoản 25 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008)

– Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng được hiểu là một trong những trường hợp sau đây:

a) Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc đang trong tình trạng say do sử dụng các chất mà sau khi sử dụng có biểu hiện say như người sử dụng ma túy, rượu, bia;

b) Người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn;

c) Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

(Điều 3 Thông tư số: 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC)

III. THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM

1. Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC3-V1

– Ngày 03/4/2018, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC3-V1, trong đó có nội dung cần rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

Nếu bị cáo có hành vi điều khiển xe oto, đi không đúng làn đường, lấn vào làn đường dành cho xe thô sơ và người đi bộ, vượt xe moto cùng chiều phía trước không đúng quy định và biết rõ đã gây tai nạn như: nghe tiếng va chạm, tay lái xe rung lắc, nhìn kính chiếu hậu thì thấy xe moto bị ngã xuống đường nhưng vẫn cố tình bỏ chạy thì đây là tình tiết định khung “Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm”.

2.  Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC3-V1

– Ngày 17/12/2018, VKSND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh ban hành Thông báo rút kinh nghiệm số 01/TB-VC3-V1, trong đó có nội dung rút kinh nghiệm đáng chú ý sau:

– Người điều khiển phương tiện giao thông không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, điều khiển xe bỏ chạy để trốn tránh việc xử lý vi phạm dẫn đến hậu quả gây chết người cho bị hại (CSGT). Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” với tình tiết định khung tăng nặng là “Không chấp hành hiệu lệnh của của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông”, không phải tội Chống người thi hành công vụ.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Tổng hợp 31 Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Trong Lĩnh Vực Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (từ năm 1986 đến tháng 11 năm 2021)”. https://fdvn.vn/tong-hop-31-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1986-den-thang-11-nam-2021/. Nghị Quyết Số 04/HĐTPTANDTC/NQ Ngày 29/11/1986 Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Trong Phần Các Tội Phạm Của Bộ Luật Hình Sự – Stt 30, trang 420-452.

– “Tổng Hợp 20 Bản Án Liên Quan Đến Tội Vô Ý Làm Chết Người Do Điều Khiển Phương Tiện Giao Thông”, https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-lien-quan-den-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-do-dien-khien-phuong-tien-giao-thong/.

– “Tổng Hợp 10 Bản Án Liên Quan Đến Tội Vô Ý Làm Chết Người Do Sử Dụng Sung Trái Phép”,https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-lien-quan-den-toi-vo-y-lam-chet-nguoi-do-dien-khien-phuong-tien-giao-thong/ .

– “Tổng Hợp 22 Bản Án Về Tội Vô Ý Làm Chết Người”, https://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-ve-cac-toi-vo-y-lam-chet-nguoi/.

– “Thông báo rút kinh nghiệm: vụ án vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ”. https://fdvn.vn/thong-bao-rut-kinh-nghiem-vu-an-vi-pham-quy-dinh-ve-dieu-khien-phuong-tien-giao-thong-duong-bo/.

– “Tổng Hợp 186 Lỗi Của Người Điều Khiển Oto Và Chế Tài Xử Phạt” https://fdvn.vn/tong-hop-186-loi-cua-nguoi-dieu-khien-xe-o-to-va-che-tai-xu-phat/.

– https://fdvn.vn/rut-kinh-nghiem-ve-dinh-toi-danh-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu-hay-vi-pham-quy-dinh-ve-dieu-khien-phuong-tien-giao-thong-duong-bo/ .

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp.

LINK PDF: ĐỊNH TỘI DANH: TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VÀ TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

……………

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Luật sư tại Gia Lai:

Số 61 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan