Feel free to go with the truth

Trang chủ / Hình sự / ĐỊNH TỘI DANH: TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI GIẾT HOẶC VỨT CON MỚI ĐẺ

ĐỊNH TỘI DANH: TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI GIẾT HOẶC VỨT CON MỚI ĐẺ

ĐỊNH TỘI DANH

 

TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI GIẾT HOẶC VỨT BỎ CON MỚI ĐẺ

Hai tội danh này có thể được so sánh dựa trên các tiêu chí sau:

Tiêu chí Tội giết người Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ
Căn cứ pháp lý Điều 123 BLHS 2015(sửa đổi, bổ sung 2017) Điều 124 BLHS 2015(sửa đổi, bổ sung 2017)
Khách thể Xâm phạm quyền nhân thân – quyền sống của con người.
Xâm phạm đạo đức xã hội, tình mẫu tử.
Chủ thể của tội phạm Người từ đủ 14 tuổi, có năng lực trách nhiệm hình sự. Người mẹ đẻ ra đứa trẻ và đứa trẻ trong phạm vi 07 ngày tuổi;

Người mẹ từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực trách nhiệm hình sự.

Hành vi Tước bỏ tính mạng của người khác trái pháp luật bằng hình thức hành động hoặc không hành động. – Tước bỏ tính mạng của đứa trẻ do người phạm tội đẻ ra trong 07 ngày tuổi do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

– Vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết do ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng lạc hậu hoặc do hoàn cảnh khách quan đặc biệt.

Hậu quả Làm cho nạn nhân chết, nếu trường hợp chưa chết thì tội phạm ở giai đoạn phạm tội chưa đạt. – Tước bỏ quyền sống của đứa trẻ do người phạm tội đẻ ra trong 07 ngày – Đứa trẻ chết hay không chết vẫn cấu thành tội phạm và bị xử lý hình sự.

– Vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Hậu quả đứa trẻ chết là bắt buộc trong cấu thành tội phạm.

Lỗi Cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp – Trường hợp giết con mới đẻ là cố ý trực tiếp.

– Trường hợp vứt bỏ con mới đẻ là lỗi cố ý gián tiếp hoặc vô ý vì quá tự tin.

Mức phạt cao nhất Tử hình.

(Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm).

03 năm tù.
Quy định pháp luật Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 124. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

I. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN VỀ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI

1. Tội giết người

– Giết người bằng hành động là người thực hiện hành vi giết người thường sử dụng công cụ, phương tiện, vũ khí tấn công vào khu vực trọng yếu trên cơ thể hoặc thực hiện các hành vi khác nhằm làm biến đổi tình trạng bình thường của đối tượng tác động của tội phạm, gây thiệt hại cho khách thể của tội phạm – quyền sống, quyền được tôn trọng và bảo vệ tính mạng của con người. Người thực hiện hành vi giết người có thể thực hiện hành vi mang tính dồn dập, quyết liệt, tàn nhẫn (bổ, chém, đâm, chặt nhiều nhát) nhưng cũng có thể thực hiện hành vi rất tinh vi, xảo quyệt, thâm độc (bỏ thuốc độc, thả rắn vào nhà…).

– Trường hợp không hành động là việc chủ thể không làm một việc mà pháp luật yêu cầu phải làm mặc dù có đủ điều kiện để làm – thường gắn với các chủ thể đặc biệt như bác sĩ, công an, cứu hỏa.

(Tham khảo tại Định tội danh giữa tội Giết người và tội Cố ý gây thương tích, https://tapchitoaan.vn/dinh-toi-danh-giua-toi-giet-nguoi-va-toi-co-y-gay-thuong-tich)

– Chuẩn bị phạm tội giết người là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ Luật Hình sự 2015.

Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội đối với Tội giết người

(Khoản 1, 3 Điều 14, Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

– Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt.

(Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017)

2. Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ

– Giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ con mới đẻ dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết. Đây là một tội phạm có cấu thành giảm nhẹ đặc biệt, cần được vận dụng thận trọng và chặt chẽ.

– Con mới đẻ là đứa trẻ mới sinh ra trong bảy ngày trở lại.

– Chủ thể của tội phạm này chỉ là người mẹ sinh ra đứa trẻ. Người mẹ này chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu (như: khiếp sợ trước dư luận chê bai về việc mang thai và đẻ con ngoài giá thú, hoặc trước dư lận khắc nghiệt của nhà chồng cho đẻ con gái là tai họa v.v…) hoặc bị hoàn cảnh khác quan đặc biệt chi phối (như: đứa trẻ sinh ra có dị dạng…). Người xúi giục bị cáo về tội giết con mới đẻ bị xử lý là đồng phạm tội này.

Người không phải là mẹ của đứa trẻ mới đẻ mà giết đứa trẻ đó, thì bị xử lý vệ tội giết người.

II. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG CỦA CẶP TỘI DANH

1. Giết 02 người trở lên

Giết 02 người trở lên là trường hợp người phạm tội cố ý gây ra cái chết cho 02 người khác trở lên một cách trái pháp luật. Người phạm tội trong trường hợp này có ý định giết từ 02 người trở lên hoặc có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả 02 người chết trở lên xảy ra. Nếu người phạm tội có ý thức bỏ mặc, chấp nhận hậu quả chết người xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp) thì phải có từ 02 người chết trở lên mới áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này.

Nếu có 02 người chết, nhưng lại có 02 người chết do lỗi vô ý của người phạm tội thì không coi là giết nhiều người mà thuộc trường hợp phạm hai tội: “Tội giết người” và “Tội vô ý làm chết người”. Nếu có 02 người chết, nhưng chỉ có 01 người thuộc trường hợp quy định tại Điều 123 BLHS, còn người kia lại thuộc trường hợp trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc thuộc trường hợp làm chết người trong khi thi hành công vụ thì cũng không định tội giết 02 người trở lên mà tuỳ từng trường hợp cụ thể, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người và một tội khác (giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hoặc giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng…).

(Điểm a khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

2. Giết phụ nữ mà biết là có thai

Giết phụ nữ mà biết là có thai là trường hợp người phạm tội biết rõ người mình giết là phụ nữ đang có thai (không kể tháng thứ mấy). Nếu nạn nhân là người tình của người phạm tội, người phạm tội giết nạn nhân để trốn tránh trách nhiệm thì còn có thể bị áp dụng thêm tình tiết định khung tăng nặng giết người vì động cơ đê hèn. Nếu người bị giết có thai thật, nhưng có căn cứ để xác định người phạm tội không biết họ đang có thai thì không áp dụng tình tiết định khung tăng nặng này. Ngược lại, trong trường hợp người phụ nữ bị giết không có thai, nhưng người phạm tội lại tưởng lầm là nạn nhân có thai và sự lầm tưởng này của người phạm tội là có căn cứ, thì người phạm tội vẫn bị xét xử về Tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng “giết phụ nữ mà biết là có thai”.

(Điểm c khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).

3. Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo

– Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng thầy giáo, cô giáo của mình.

(Điểm đ khoản 1 Điều 123, Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).

– Người nuôi dưỡng là cha mẹ và con, ông bà và cháu, anh, chị, em; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột.

(Điều 104, 105, 106 Luật hôn nhân gia định năm 2014).

4. Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng

Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội nghiêm trọng khác là tình tiết định khung của tội giết người. “Liền trước đó” hoặc “ngay sau đó” là vừa kết thúc tội phạm trước đã thực hiện ngay tội phạm sau. Người phạm tội có tính nguy hiểm cao trong một thời gian rất ngắn phạm hai tội nghiêm trọng phải bị xử lý về hai tội tội giết người và tội nghiêm trọng khác. Hình phạt được quyết định đối với mỗi tội phạm và tổng hợp thành hình phạt chung.

(Điểm a khoản 1 Nghị quyết số: 04/1986/NQ- HĐTP ngày 29/11/1986)

5. Giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác

Giết người để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác: động cơ “để thực hiện hoặc để che giấu tội phạm khác” là tình tiết định khung của tội giết người. Còn “tội phạm khác” có thể là tội phạm nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng cần được xử lý theo một tội danh riêng. Nếu “tội phạm khác” cần xét xử, thì xét xử về hai tội (tội giết người và “tội phạm khác”), quyết định hình phạt đối với từng tội phạm (tuần tự theo thời gian thực hiện) rồi tổng hợp thành hình phạt chung, như hiếp dâm xong rồi giết nạn nhân để che giấu tội phạm thì bị xử lý về tội hiếp dâm và tội giết người.

(Điểm a khoản 1 Nghị quyết số: 04/1986/NQ- HĐTP ngày 29/11/1986)

6. Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân

Giết người để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân là trường hợp giết người vì mục đích để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân và khi có bộ phận cơ thể của nạn nhân, người phạm tội có thể dùng để thay thế bộ phận đó cho mình hoặc cho người thân của mình hoặc để bán cho người khác.

(Điểm h khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

7. Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân

– Công vụ là một công việc mà cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức xã hội giao cho một người thực hiện.

– Người thực hiện một công việc vì nghĩa vụ công dân (như bắt giữ kẻ phạm tội đang chạy trốn) tuy không phải là người thi hành công vụ, nhưng nếu do công việc đó mà họ bị giết, thì họ có thể được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội như đối với người thi hành công vụ và hành vi của kẻ giết người đó cũng bị xử lý theo Điều 101, khoản 1, điểm e.

– Kẻ giết người có thể thực hiện tội phạm khi nạn nhân sắp thi hành công vụ hoặc đang thi hành công vụ để cản trở họ thi hành công vụ, hoặc giết người đã thi hành công vụ để trả thù hoặc để đe dọa người khác.

(Điểm a Mục 1 Chương II Nghị quyết số: 04/1986/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986))

8. Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp

Là trường hợp người phạm tội đã sử dụng nghề nghiệp của mình để làm phương tiện giết người dễ dàng và cũng dễ dàng che giấu tội phạm như: Bác sĩ giết bệnh nhân, nhưng lập bệnh án là nạn nhân chết do bệnh hiểm nghèo; bảo vệ bắn chết người, nhưng lại vu cho họ là kẻ cướp. Lợi dụng nghề nghiệp để giết người là phạm tội với thủ đoạn rất xảo quyệt, nên nhà làm luật không chỉ dừng lại ở quy định là tình tiết tăng nặng mà coi thủ đoạn này là tình tiết định khung hình phạt.

(Điểm k khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

9. Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người

Giết người bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người là trường hợp người phạm tội đã sử dụng những công cụ, phương tiện hoặc thủ đoạn phạm tội có khả năng làm chết từ 02 người trở lên như: Ném lựu đạn vào chỗ đông người; cho thuốc độc vào nguồn nước, bể nước công cộng; bắn súng vào tàu, xe, ca nô khi đang có nhiều người ở trên…

(Điểm l khoản 1 Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

10. Thuê giết người hoặc giết người thuê

Thuê giết người là trường hợp trả cho người khác tiền hoặc lợi ích vất chất để họ giết người mà mình muốn giết. Cũng giống như những trường hợp thuê làm một việc, người phạm tội vì không trực tiếp thực hiện hành vi giết người nên đã dùng tiền hoặc lợi ích vật chất khác để thuê người khác giết người. Người trực tiếp giết người trong trường hợp này là người giết thuê.

Giết người thuê là trường hợp người phạm tội lấy việc giết người làm phương tiện để kiếm tiền hoặc lợi ích vật chất khác. Vì muốn có tiền nên người phạm tội đã nhận lời với người thuê mình để giết một người khác. Việc trừng trị nặng người giết thuê là nhằm ngăn chặn tình trạng “đâm thuê, chém mướn”, nhất là trong nền kinh tế thị trường, ở nơi này hoặc nơi khác đã xuất hiện không ít người chuyên hoạt động đâm thuê, chém mướn. (việc giết người thuê và thuê giết người đồng thời là trường hợp giết người có tổ chức, nhưng cũng có thể là trường hợp đồng phạm).

(Điểm m khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017)

11. Vì động cơ đê hèn

Giết người vì động cơ đê hèn như giết người vì tính ích kỷ cao, phản trắc, bội bạc (ví dụ: giết người để cướp vợ hoặc chồng nạn nhân; giết tình nhân đã có thai với mình để trốn tránh trách nhiệm; giết người đã cho vay, giúp đỡ khắc phục khó khăn, hoạn nạn nhằm trốn nợ v.v…).

(Điểm a khoản 1 Nghị quyết số: 04/1986/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986)

12. Tái phạm nguy hiểm                                          

Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm:

– Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý;

– Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

(Khoản 2 Điều 53 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).

13. Có tổ chức

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

(Khoản 2 Điều 17 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra kế hoạch để thực hiện một tội phạm, dưới sự điều khiển của người đứng đầu. Tuy nhiên, không có sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết, bàn bạc của những người phạm tội trong phạm tội có tổ chức, sự phân công nhiệm vụ, vai trò của những người đồng phạm. Trong đó, mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng người tham gia vào tội phạm và quy mô của vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những đồng phạm khác nếu các tình tiết khác của vụ án như nhau

(Tham khảo giải đáp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại: https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439).

14. Thực hiện tội giết người một cách man rợ

Như kẻ phạm tội không còn tính người, dùng những thủ đoạn gây đau đớn cao độ, gây khiếp sợ đối với nạn nhân hoặc gây khủng khiếp, rùng rợn trong xã hội (như: móc mắt, xẻo thịt, moi gan, chặt người ra từng khúc…).

(Điểm a Mục 1 Chương II Nghị quyết số: 04/1986/NQ-HĐTP ngày 29/11/1986)

III. ÁN LỆ, THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

1. Án lệ 45/2021/AL về việc xác định bị cáo phạm tội “giết người” thuộc trường hợp “phạm tội chưa đạt”

– Tình huống án lệ: Bị cáo thực hiện hành vi nhằm tước đoạt tính mạng của bị hại, bị hại bị tổn hại sức khỏe với tỉ lệ 100%

– Giải pháp pháp lý: Trường hợp này, Tòa án phải xác định hậu quả chết người chưa xảy ra, bị cáo phải chịu trách nhiệm về tội “giết người” thuộc trường hợp “phạm tội chưa đạt”

2. Án lệ 17/2018/AL về tình tiết có “tính chất côn đồ” trong tội “giết người” có đồng phạm

– Tình huống án lệ: Trong vụ án có đồng phạm, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt, các đồng phạm đã rủ nhau đánh dằn mặt bị hại. Khi thực hiện tội phạm, người thực hành chém lien tiếp vào vùng, đầu, chân, tay của bị hại, việc bị hại không chết là ngoài ý muốn chủ quan của người bị thực hành. Người xúi dục không có mặt khi người thực hành thực hiện tội phạm, không biết người thực hành sử dụng mã tấu chém lên những vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại nhưng đã để mặc cho hậu quả xảy ra.

– Giải pháp pháp lý: Trường hợp này người thực hành phải biij truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người với tình tiết định khung là “Có tính chất côn đồ”. Người xúi dục bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội “Giết người” nhưng không áp dụng tình tiết định khung “Có tính chất côn đồ”.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

 – Tổng hợp 31 Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Trong Lĩnh Vực Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (từ năm 1986 đến tháng 11 năm 2021)”. https://fdvn.vn/tong-hop-31-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1986-den-thang-11-nam-2021/. Nghị Quyết Số 04/HĐTPTANDTC/NQ Ngày 29/11/1986 Hướng Dẫn Áp Dụng Một Số Quy Định Trong Phần Các Tội Phạm Của Bộ Luật Hình Sự – Stt 30, trang 420-452.

– Tổng hợp 31 Nghị Quyết Của Hội Đồng Thẩm Phán Toà Án Nhân Dân Tối Cao Trong Lĩnh Vực Hình Sự, Tố Tụng Hình Sự (từ năm 1986 đến tháng 11 năm 2021)”. https://fdvn.vn/tong-hop-31-nghi-quyet-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao-trong-linh-vuc-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1986-den-thang-11-nam-2021/.  Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/05/2018 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo – Stt 08, trang 47-64.

– Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP được Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thông qua ngày 23/3/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2022. https://fdvn.vn/huong-dan-moi-ve-an-treo-cua-hoi-dong-tham-phan-toa-an-nhan-dan-toi-cao/

https://vbpq.toaan.gov.vn/webcenter/portal/htvb/chi-tiet?dDocName=TAND212743

– Bản án, quyết định về tội giết người: Trang 155 – 170, https://fdvn.vn/tong-hop-20-ban-an-ve-toi-che-giau-toi-pham/

– Tổng hợp bản án lien quan đến tội  giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ, https://fdvn.vn/tong-hop-09-ban-an-lien-quan-den-toi-giet-hoac-vut-con-moi-de/

– Án Lệ số 45/2021/AL Về xác định bị cáo phạm tội “Giết người” thuộc trường hợp “Phạm tội chưa đạt” https://fdvn.vn/tong-hop-52-an-le-song-ngu-viet-anh/

– Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm. https://fdvn.vn/tong-hop-52-an-le-song-ngu-viet-anh/

– Thông báo số 03/TB-VKSTC Rút kinh nghiệm vụ án Thái Minh Thiện phạm tội “Giết người” ở Tiền Giang, https://fdvn.vn/thong-bao-rut-kinh-nghiem-vu-an-ve-toi-giet-nguoi/

– Luận án tiến sĩ: Tội giết người trên địa bàn tỉnh Lào Cai: tình hình, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa: https://fdvn.vn/luan-an-tien-si-toi-giet-nguoi-tren-dia-ban-tinh-lao-cao-tinh-hinh-nguyen-nhan-va-giai-phap-phong-ngua/

Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp

LINK PDF: ĐỊNH TỘI DANH: TỘI GIẾT NGƯỜI VÀ TỘI GIẾT HOẶC VỨT CON MỚI ĐẺ

………………..

Luật sư tại Đà Nẵng

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

56A Điện Biên Phủ, phường Phường Đúc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại TP. Hồ Chí Minh:

122 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tại Hà Nội:

Tầng 5, số 11 Ngõ 183, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Luật sư tại Nghệ An:

Số 19 đường V.I Lê Nin, Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Quốc lộ 1A, Khối 11, phường Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

Website: www.fdvn.vn    www.fdvnlawfirm.vn  www.diendanngheluat.vn  www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0906 499 446 – 0905 045 915

Fanpage LUẬT SƯ FDVN: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Legal Service For Expat:  https://www.facebook.com/fdvnlawfirmvietnam/

TỦ SÁCH NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/SayMeNgheLuat/

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT: https://www.facebook.com/groups/saymengheluat/

KÊNH YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/luatsufdvn

KÊNH TIKTOK: https://www.tiktok.com/@luatsufdvn

KÊNH TELEGRAM FDVN: https://t.me/luatsufdvn

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online