Feel free to go with the truth

Trang chủ / BIỂU MẪU VÀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT / Điểm mới quan trọng của Dự thảo Luật lao động (sửa đổi)

Điểm mới quan trọng của Dự thảo Luật lao động (sửa đổi)

     Bộ Lao Động Và Thương Binh Xã Hội vừa có tờ tình dự thảo Luật Lao Động Có rất nhiều nội dung đáng chú ý; Đặc biệt Theo dự thảo này người lao động tại các cơ sở có quyền được lập tổ chức đại diện của mình mà không phải tham gia công đoàn cơ sở thuộc liên đoàn lao động Việt nam là tổ chức đại diện duy nhất như trước đây. Như vây nếu Dự thảo này được thông qua Người lao động có quyền được lập tổ chức đại diện riêng, để bảo vệ lợi ích của mình.

    Người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động trong tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở.  Tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thành lập và hoạt động hợp pháp sau khi gia nhập hệ thống Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký.

    Tổ chức được thành lập hoạt động với mục đích: bảo vệ quyền hợp pháp và thúc đẩy lợi ích chính đáng của đoàn viên trong quan hệ lao động tại cơ sở; cùng với người sử dụng lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, thông qua thương lượng tập thể hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

  Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đăng ký theo quy định của Bộ luật này không được là tổ chức có mục đích chính trị.

  Điều kiện, thủ tục gia nhập và ra khỏi tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sởcủa người lao động.

Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở không được đồng thời bao gồm đoàn viên là người lao động thông thường và người lao động là người đại diện cho lợi ích của người sử dụng lao động. Người lao động là người đại diện cho lợi ích của người sử dụng lao động là người có quyền tham gia vào quá trình ra quyết định liên quan đến việc tuyển dụng, kỷ luật lao động, thuyên chuyển, chấm dứt hợp đồng lao động và điều kiện lao động của người lao động.

     Nguyên tắc tổ chức, hoạt động và thể thức thông qua quyết định của tổ chức. Tổ chức và hoạt động của tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

 • Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ;
 • Tự nguyện, tự quản;
 • Dân chủ, minh bạch.
 • Những nội dung sau đây phải do đoàn viên quyết định theo đa số.
 • Thông qua, sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức;
 • Bầu cử, miễn nhiệm người đứng đầu và ban lãnh đạo của tổ chức;
 • Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, giải thể tổ chức.
 • Đoàn phí, nguồn tài sản, tài chính và việc quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của tổ chức.
 • Việc thu, chi tài chính của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở phải được theo dõi, lưu trữ và định kỳ hàng năm công khai cho đoàn viên của tổ chức.
 • Kiến nghị và giải quyết kiến nghị của đoàn viên trong nội bộ tổ chức.
 • Các nội dung khác không trái với quy định của pháp luật.  

     Quyền của tổ chức đại diện người lao động trong quan hệ lao động

 • Thương lượng tập thể với người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật này.
 • Đối thoại, tham vấn tại nơi làm việc theo quy định của Bộ Luật này.
 • Tham gia ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động; được tham khảo ý kiến về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên của mình.
 • Đại diện cho người lao động trong quá trình giải quyết khiếu nại, tranh chấp lao động cá nhân khi được người lao động ủy quyền.
 • Tổ chức và lãnh đạo đình công.
 • Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan, tổ chức đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam nhằm tìm hiểu về pháp luật lao động, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức đại diện của người lao động, tiến hành các hoạt động đại diện trong quan hệ lao động sau khi được thành lập.
 • Được người sử dụng lao động bố trí nơi làm việc và được cung cấp thông tin, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức đại diện người lao động.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Dự thảo: luật lao đông sửa đổi

………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan