Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự / Đất không có Sổ Đỏ thì có được bồi thường về đất khi Nhà Nước thu hồi đất?

Đất không có Sổ Đỏ thì có được bồi thường về đất khi Nhà Nước thu hồi đất?

      Đất không có Sổ Đỏ thì có được bồi thường về đất khi Nhà Nước thu hồi đất?

Về điều kiện được bồi thường đất khi Nhà nước đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này…”

Trích dẫn quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013: “2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này”.

Như vậy trường hợp không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Anh/Chị có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà được cấp thì theo quy định nêu trên Anh/Chị vẫn được bồi thường đất khi bị thu hồi.

Theo thông tin mà Anh/Chị cung cấp, Anh/Chị đã nhận chuyển nhượng và xây dựng nhà trên đất từ năm 1990. Trong trường hợp Anh/Chị được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 và thửa đất đang được sử dụng ổn định thì theo quy định tại khoản d Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 Anh/Chị đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

  1. d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993”.

Như vậy khi đáp ứng quy định nêu trên thì Anh/Chị vẫn được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Qúy Khách.

                                                                           CVPL: Nguyễn Công Tín – Công ty Luật FDVN

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Luật sư tại Đà Nẵng: 

99 Nguyễn Hữu Thọ, Quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tại Huế: 

336 Phan Chu Trinh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Luật sư tại Phú Quốc:

65 Hùng Vương, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc.

Website: www.fdvn.vn    www.tuvanphapluatdanang.com

Email: fdvnlawfirm@gmail.com    luatsulecao@gmail.com

Điện thoại: 0935 643 666    –  0906 499 446

Fanpage: https://www.facebook.com/fdvnlawfirm/

Bài viết liên quan