Feel free to go with the truth

Trang chủ / Dân sự /  ĐẤT BỊ TRƯNG DỤNG CÓ LẤY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

 ĐẤT BỊ TRƯNG DỤNG CÓ LẤY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

     ĐẤT BỊ TRƯNG DỤNG CÓ LẤY LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

    Tôi có sở hữu một mảnh đất ở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhưng do trận động đất vào tháng 7/2018 nên gia đình tôi đã chuyển đi nơi khác. Được biết để đảm bảo an toàn cho người dân, Nhà nước đã ra quyết định trưng dụng đất ở những khu vực xảy ra động đất và sơ tán người dân đến nơi an toàn. Hiện nay, tình trạng động đất đã không còn nữa, tôi muốn biết việc trưng dụng đất trong trường hợp này có đúng quy định pháp luật không? Và tôi có thể lấy lại mảnh đất bị trưng dụng đó hay không?

Cảm ơn Quý Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN. Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 72 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước được trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. Trong trường hợp này để phòng chống thiên tai thường xảy ra tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, Nhà nước được quyền trưng dụng theo quy định nêu trên.

Thời hạn trưng dụng đất là không quá 30 ngày kể từ khi quyết định trưng dụng có hiệu lực thi hành. Trường hợp trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì thời hạn trưng dụng được tính từ ngày ra quyết định đến không quá 30 ngày kể từ ngày bãi bỏ tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

Trường hợp hết thời hạn trưng dụng đất mà mục đích của việc trưng dụng chưa hoàn thành thì được gia hạn nhưng không quá 30 ngày. Quyết định gia hạn trưng dụng đất phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho người có đất trưng dụng trước khi kết thúc thời hạn trưng dụng. Như vậy, tính đến nay thời hạn trưng dụng đất đã hết nên Anh/Chị hoàn toàn có thể lấy lại mảnh đất bị trưng dụng đó.

Đồng thời, liên quan đến vấn đề phát sinh khi đất bị trưng dụng, Luật Đất đai 2013 tại Khoản 7 Điều 72 đã có các quy định:

  1. Người có đất trưng dụng được bồi thường thiệt hại trong trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại; trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán.
  2. Trường hợp người có đất trưng dụng bị thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất.
  3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập Hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do Hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định mức bồi thường.
  4. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần, trực tiếp cho người có đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hoàn trả đất.

Nếu trong trường hợp mảnh đất trưng dụng bị hủy hoại hoặc gia đình Anh/Chị có thiệt hại về thu nhập do việc trưng dụng đất gây ra thì gia đình Anh/Chị sẽ có quyền yêu cầu bồi thường.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý Khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý Khách.

                                                                                                 Ngọc Anh – Công ty Luật FDVN

Bài viết liên quan