Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / Danh Từ và Tài Liệu Dân luật và Hiến luật

Danh Từ và Tài Liệu Dân luật và Hiến luật

FDVN giới thiệu cuốn sách Danh từ và Tài liệu Dân luật và Hiến Luật  trong chuyên mục Mỗi ngày Một cuốn sách để phục vụ bạn đọc tham khảo, nghiên cứu cho mục đích phi thương mại.

“Trong nghề Luật, muốn trội, muốn vượt mực thường luật gia, theo ý kiến chung của các vị Giáo sư, Thẩm phán và Luật sư nổi danh, cần phải có ba đức tính:

  • biết tìm tòi
  • biết trình bày
  • và biết tranh luận. ” (trang 6 của Sách Danh từ và Tài liệu Dân luật và Hiến luật)

Xin mời tải về theo link đính kèm:

Danh từ và Tài liệu Dân luật và Hiến luật

Bài viết liên quan