Feel free to go with the truth

Trang chủ / Nghiên cứu học tập / DANH SÁCH HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VIỆT NAM ĐÃ KÝ VỚI CÁC NƯỚC

DANH SÁCH HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VIỆT NAM ĐÃ KÝ VỚI CÁC NƯỚC

Gần đây, khi các vấn đề pháp lý về tư pháp phát sinh của Việt Nam nhưng đương sự hoặc nghi can lại đang ở nước ngoài hoặc bỏ trốn đi nước ngoài, từ đó nãy sinh các tình huống xử lý về mặt pháp lý giữa các quốc gia với nhau. Có trường hợp các quốc gia đã ký hiệp định song phương hoặc đa phương thì được xử lý theo các hiệp định đó, tuy nhiên cũng có nhiều quốc gia Việt Nam chưa ký các hiệp định về tương trợ tư pháp, hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án … Do đó, vấn đề truy bắt hay xử lý với các nghi can là người Việt Nam ở nước ngoài lại cần phải được thực thi theo luật pháp của các quốc gia đó. Trường hợp không thực thi đúng pháp luật quốc tế sẽ bị xem là sự xúc phạm đến tính tuân thủ và văn hóa pháp quyền của nền văn minh nhân loại.

Câu chuyện xử lý các tình huống pháp lý nãy sinh vì vậy không phải khi nào cũng đơn giản …

FDVN tổng hợp và giới thiệu Danh mục các Hiệp định liên quan đến tư pháp mà Việt Nam đã ký kết dưới đây, đồng thời cung cấp một số bản mềm các Hiệp định đã được ký kết theo danh sách bên dưới, trân trọng giới thiệu tới mọi người để nghiên cứu và học tập.

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

(Tính đến tháng 7/2017) 

STT Tên nước Tên điều ước Ngày ký Ngày có hiệu lực
1 Anh Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù 12/09/2008 20/09/2009
2 Hàn Quốc
(EN – VN)
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù 29/05/2009 30/08/2010
3 Ô-xtơ-rây-li-a
(EN – VN)
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù 13/10/2008 11/12/2009
4 Thái Lan
(EN – VN)
Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự 03/03/2010 19/07/2010
5 Hung-ga-ri Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù 16/09/2013 30/06/2017

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH DẪN ĐỘ

STT Tên nước Tên điều ước Ngày ký Ngày có hiệu lực
1 An-giê-ri Hiệp định về dẫn độ 14/04/2010 Chưa có hiệu lực
2 Ấn Độ Hiệp định về dẫn độ
3 Hàn Quốc
(EN – VN)
Hiệp định về dẫn độ 15/09/2003 19/04/2005
4 In-đô-nê-xi-a Hiệp định về dẫn độ 27/06/2013 26/04/2015
5 Hung-ga-ri Hiệp định về dẫn độ 16/09/2013 30/06/2017

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

STT Tên nước Tên điều ước Ngày ký Ngày có hiệu lực
1 Ấn Độ Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 8/10/2007 11/17/2008
2 An-giê-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự 14/04/2010 Chưa có hiệu lực
3 An-giê-ri
(VN – FR – AR)
Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại 14/04/2010 24/06/2012
4 Anh
(EN – VN)
Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 13/01/2009 30/09/2009
5 Ba Lan Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 22/03/1993 18/01/1995
6 Bê-la-rút
(RU – VN)
Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự 14/9/2000 18/10/2001
7 Bun-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 3/10/1986 Đang có hiệu lực
8 Ca-dắc-xtan
(EN – VN)
Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 31/10/2011  Chưa có hiệu lực
9 Căm-pu-chia Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 21/01/2013 Chưa có hiệu lực
10 Cu Ba Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự 30/11/1984 Đang có hiệu lực
11 Đài Loan Trung Quốc Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại 12/4/2010 02/12/2011
12 Hàn Quốc Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự 15/09/2003 19/04/2005
13 Hung-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 18/01/1985 Đang có hiệu lực
14 In-đô-nê-xi-a Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự 27/06/2013 22/01/2016
15 Lào Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự 06/07/1998 19/02/2000
 16 Liên Xô (Nga kế thừa)
(RU – VN)
Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 10/12/1981 10/10/1982
 17 Mông Cổ Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự 17/04/2000 13/06/2002
 18 Nga
(RU – VN)
Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 25/08/1998 27/08/2012
19 Nga Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương trợ tư pháp về và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 23/04/2003 27/07/2012
20 Pháp Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự 24/02/1999 01/05/2001
21 Tiệp Khắc (Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa) Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự 12/10/1982 16/04/1984
22 Triều Tiên Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự 04/05/2002 24/02/2004
23 Trung Quốc Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự 19/10/1998 25/12/1999
24 U-crai-na Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự 06/04/2000 19/08/2002
25 ASEAN Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 29/11/2004 20/9/2005 (chỉ có hiệu lực giữa các nước đã phê chuẩn)
26 Tây Ban Nha Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 18/09/2015 08/07/2017
27  Hung-ga-ri Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự 16/03/2016 30/06/2017

Nguồn: https://lanhsuvietnam.gov.vn

Tải các Hiệp định theo các File đính kèm dưới đây:

Angieri – Dan su va thuong mai

Belarus – Civil, families, criminal matters (vn)

China – Civil, criminal matters (vn)

Cuba – Civil, families, criminal matters (vn)

France – Civil matters (vn)

Hiep dinh tuong tro tu phap hinh su – ASEAN model Agreement

Hungary – Civil, family, criminal matters (vn)

India – Criminal matters (vn-eng)

Kazakhstan – Civil matters (vn)

Korea north Civil, criminal matters (vn)

Korea South – Criminal Matters (eng, vn, korea)

Laos – Civil, criminal matters (vn)

Mogolia – Civil, families, criminal matters (vn)

Poland – Civil, families, criminal matters (vn)

Russia – Civil, criminal matters (vn)

Russia (Protocol) – Civil, criminal matters (vn)

Ucraina – Civil, criminal matters (vn, rus)

UK – Criminal Matters (eng)

USSR – Civil, criminal matters (vn) – 1981

Bài viết liên quan